(8β)-N-[[[3-(Dimethylamino)propyl]amino]carbonyl]-N-ethyl-6-(2-propen-1-yl)-ergoline-8-carboxamide-d5

Print | Download pdf
Stock Status : <%stockStatus%>

<%deliveryStatus%>

Catalogue number: PA D 33710
Chemical name:

CAS Number:

NA

Category: agonists,amines,aromatics,heterocycles,neurochemicals,pharmaceutical standards,intermediates,fine chemicals,stable isotopes
Synonyms: (8β)-N-[[[3-(Dimethylamino)propyl]amino]carbonyl]-N-ethyl-6-(2-propenyl)-ergoline-8-carboxamide-d5; Indolo[4,3-fg]quinoline Ergoline-8-carboxamide deriv.-d5;
Molecular form: C26H32D5N5O2
Appearance: NA
Mol. Weight: 456.64
Storage: NA
Applications: (8β)-N-[[[3-(Dimethylamino)propyl]amino]carbonyl]-N-ethyl-6-(2-propen-1-yl)-ergoline-8-carboxamide-d5 is labelled (8β)-N-[[[3-(Dimethylamino)propyl]amino]carbonyl]-N-ethyl-6-(2-propen-1-yl)-ergoline-8-carboxamide, a metabolite of cabergoline which is a dopamine D2-receptor agonist.
BTM: NA

Enquiry

Order Product

cart bucket

×

wishlist

×
Proceed