Displaying 25 results for bacitracin

Bacitracin - API

Bacitracin


 • Catalogue No.:PA 02 69000

 • CAS : 1405-87-4

 • Molecular Formula : C66H103N17O16S

 • Molecular Weight : 999.99

Bacitracin - Impurity A

Bacitracin C1


 • Catalogue No.:PA 02 69010

 • CAS : 149146-33-8

 • Molecular Formula : C64H99N17O16S

 • Molecular Weight : 999.99

Bacitracin - Impurity B

Bacitracin C2


 • Catalogue No.:PA 02 69020

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : NA

 • Molecular Weight : 0.00

Bacitracin - Impurity C

Bacitracin C3


 • Catalogue No.:PA 02 69030

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : NA

 • Molecular Weight : 0.00

Bacitracin - Impurity E

Bacitracin F


 • Catalogue No.:PA 02 69050

 • CAS : 22601-63-4

 • Molecular Formula : C66H98N16O17S

 • Molecular Weight : 999.99

Bacitracin - Impurity F

Bacitracin H1


 • Catalogue No.:PA 02 69060

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : NA

 • Molecular Weight : 0.00

Bacitracin - Impurity G

Bacitracin H2


 • Catalogue No.:PA 02 69070

 • CAS : 144572-54-3

 • Molecular Formula : C65H96N16017S

 • Molecular Weight : 999.99

Bacitracin - Impurity H

Bacitracin H3


 • Catalogue No.:PA 02 69080

 • CAS : 144572-55-4

 • Molecular Formula : C65H96N16017S

 • Molecular Weight : 999.99

Bacitracin - Impurity L

Bacitracin X


 • Catalogue No.:PA 02 69120

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : NA

 • Molecular Weight : 0.00

Bacitracin - Impurity M

Bacitracin Y


 • Catalogue No.:PA 02 69130

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : NA

 • Molecular Weight : 0.00

Bacitracin - Impurity N

Bacitracin Z


 • Catalogue No.:PA 02 69140

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : NA

 • Molecular Weight : 0.00

Bacitracin - Impurity O

Bacitracin J1


 • Catalogue No.:PA 02 69150

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : NA

 • Molecular Weight : 0.00

Bacitracin - Impurity P

Bacitracin J2


 • Catalogue No.:PA 02 69160

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : NA

 • Molecular Weight : 0.00

Bacitracin - Impurity Q

Bacitracin J3


 • Catalogue No.:PA 02 69170

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : NA

 • Molecular Weight : 0.00

Bacitracin Zinc

Bacitracin Zinc


 • Catalogue No.:PA 02 69510

 • CAS : 1405-89-6

 • Molecular Formula : C66H101N17O16SZn

 • Molecular Weight : 999.99

Bacitracin A

Bacitracin A


 • Catalogue No.:PA 02 69520

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C66H103N17O16S

 • Molecular Weight : 999.99

Bacitracin B1

Bacitracin B1


 • Catalogue No.:PA 02 69530

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C65H101N17O16S

 • Molecular Weight : 999.99

Bacitracin B2

Bacitracin B2


 • Catalogue No.:PA 02 69540

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C65H101N17O16S

 • Molecular Weight : 999.99

Bacitracin B3

Bacitracin B3


 • Catalogue No.:PA 02 69550

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C65H101N17O16S

 • Molecular Weight : 999.99

Bacitracin Deuterated


 • Catalogue No.:PA STI 009800

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C66H103N17O16S (for undeuterated)

 • Molecular Weight : 999.99

Bacitracin zinc (B0100000)


 • Catalogue No.:PA EP-B0100000

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Bacitracin Zinc (1048007)


 • Catalogue No.:PA USP-1048007

 • CAS : 1405-89-6

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Bacitracin for system suitability (Y0001867)


 • Catalogue No.:PA EP-Y0001867

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Bacitracin zinc (ICRS0218)


 • Catalogue No.:PA ICRS-ICRS0218

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Bacitracin Methylene Disalicylate

Bacitracin Methylene Disalicylate


 • Catalogue No.:PA 02 69560

 • CAS : 55852-84-1

 • Molecular Formula : C81H117N17O23S

 • Molecular Weight : 999.99