Displaying 14 results for boceprevir

Boceprevir - API

Boceprevir


 • Catalogue No.:PA 02 42000

 • CAS : 394730-60-0

 • Molecular Formula : C27H45N5O5

 • Molecular Weight : 519.68

Boceprevir - In house impurity

β-Amino-α-hydroxycyclobutanebutanamide Hydrochloride


 • Catalogue No.:PA 02 42510

 • CAS : 394735-23-0

 • Molecular Formula : C8H17ClN2O2

 • Molecular Weight : 208.69

Boceprevir - In house impurity

Boceprevir Metabolite M4


 • Catalogue No.:PA 02 42520

 • CAS : 816444-90-3

 • Molecular Formula : C19H33N3O4

 • Molecular Weight : 367.48

Boceprevir - In house impurity

Boceprevir Metabolite M15


 • Catalogue No.:PA 02 42530

 • CAS : 1351791-45-1

 • Molecular Formula : C19H34N4O3

 • Molecular Weight : 366.50

Boceprevir - In house impurity

2'-Dihydro Boceprevir (Boceprevir Metabolite M28+M31 (Mixture of Diastereomers))


 • Catalogue No.:PA 02 42540

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C27H47N5O5

 • Molecular Weight : 521.69

Boceprevir - In house impurity

(3R,7aS)-1,7a-Dihydro-3-phenyl-3H,5H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-5-one


 • Catalogue No.:PA 02 42550

 • CAS : 134107-65-6

 • Molecular Formula : C12H11NO2

 • Molecular Weight : 201.22

Boceprevir - In house impurity

(3R,7aS)-Tetrahydro-3-phenyl-3H,5H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-5-one


 • Catalogue No.:PA 02 42560

 • CAS : 103201-79-2

 • Molecular Formula : C12H13NO2

 • Molecular Weight : 203.24

Boceprevir-d9


 • Catalogue No.:PA STI 014150

 • CAS : 1256751-11-7

 • Molecular Formula : C27H36D9N5O5

 • Molecular Weight : 528.73

Boceprevir Metabolite M4-d9 Methyl Ester


 • Catalogue No.:PA STI 014160

 • CAS : 1158083-48-7

 • Molecular Formula : C20H26D9N3O4

 • Molecular Weight : 390.57

Boceprevir Metabolite M4-d9


 • Catalogue No.:PA STI 014170

 • CAS :  1373318-84-3

 • Molecular Formula : C19H24D9N3O4

 • Molecular Weight : 376.54

Boceprevir Metabolite M15-d9


 • Catalogue No.:PA STI 014180

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C19H25D9N4O3

 • Molecular Weight : 375.55

2'-Dihydro Boceprevir-d9 (Boceprevir Metabolite M28-d9+M31-d9 (Mixture of Diastereomers))


 • Catalogue No.:PA STI 032210

 • CAS : 1373318-85-4

 • Molecular Formula : C27H38D9N5O5

 • Molecular Weight : 530.75

(1'R,2'R)-2'-Dihydro Boceprevir-d9 (Boceprevir Metabolite M31-d9+M28-d9 (Mixture of Diastereomers))


 • Catalogue No.:PA STI 032220

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C27H38D9N5O5

 • Molecular Weight : 530.75

Boceprevir - In house impurity

β-Amino-α-oxo-cyclobutanebutanamide Hydrochloride


 • Catalogue No.:PA 02 42570

 • CAS : 817169-86-1

 • Molecular Formula : C8H15CIN2O2

 • Molecular Weight : 206.67