Displaying 13 results for busulfan

Busulfan - API

Busulfan


 • Catalogue No.:PA 02 82000

 • CAS : 55-98-1

 • Molecular Formula : C6H14O6S2

 • Molecular Weight : 246.30

Busulfan - In house impurity

4-Hydroxybutane-1-sulfonic Acid


 • Catalogue No.:PA 02 82510

 • CAS : 26978-64-3

 • Molecular Formula : C4H10O4S

 • Molecular Weight : 154.18

Busulfan - In house impurity

4-Hydroxybutyl Methanesulfonate


 • Catalogue No.:PA 02 82520

 • CAS : 42729-95-3

 • Molecular Formula : C5H12O4S

 • Molecular Weight : 168.21

Busulfan - In house impurity

4-((Methylsulfonyl)oxy)butyl Acetate


 • Catalogue No.:PA 02 82530

 • CAS : 19859-00-8

 • Molecular Formula : C7H14O5S

 • Molecular Weight : 210.25

Busulfan - In house impurity

Busulfan Propyl Mesylate


 • Catalogue No.:PA 02 82540

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C10H22O9S3

 • Molecular Weight : 382.47

Busulfan - In house impurity

Propyl Methanesulphonate


 • Catalogue No.:PA 02 82550

 • CAS : 1912-31-8

 • Molecular Formula : C4H10O3S

 • Molecular Weight : 138.19

Busulfan - In house impurity

Diethyl Sulfone


 • Catalogue No.:PA 02 82560

 • CAS : 597-35-3

 • Molecular Formula : C4H10O2S

 • Molecular Weight : 122.19

Busulfan-d8


 • Catalogue No.:PA D 15680

 • CAS : 116653-28-2

 • Molecular Formula : C6H6D8O6S2

 • Molecular Weight : 254.35

busulfan (403RB)


 • Catalogue No.:PA 403RB

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight :

Busulfan (B1170000)


 • Catalogue No.:PA B1170000

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight :

Busulfan - In house impurity

Sodium 1-butanesulfonate


 • Catalogue No.:PA 02 82570

 • CAS : 2386-54-1

 • Molecular Formula : C4H9NaO3S

 • Molecular Weight : 160.16

Busulfan - In house impurity

4-Methanesulfonyloxybutanyl Methanesulfinate


 • Catalogue No.:PA 02 82580

 • CAS : 1797106-48-9

 • Molecular Formula : C6H14O5S2

 • Molecular Weight : 230.29

Busulfan - In house impurity

Acetyl Methanesulfonate


 • Catalogue No.:PA 02 82590

 • CAS : 5539-53-7

 • Molecular Formula : C3H6O4S

 • Molecular Weight : 138.14