Displaying 15 results for busulfan

Busulfan - API

Busulfan


 • Catalogue No.:PA 02 82000

 • CAS : 55-98-1

 • Molecular Formula : C6H14O6S2

 • Molecular Weight : 246.30

4-Hydroxybutane-1-sulfonic Acid

4-Hydroxybutane-1-sulfonic Acid


 • Catalogue No.:PA 02 82510

 • CAS : 26978-64-3

 • Molecular Formula : C4H10O4S

 • Molecular Weight : 154.18

4-Hydroxybutyl Methanesulfonate

4-Hydroxybutyl Methanesulfonate


 • Catalogue No.:PA 02 82520

 • CAS : 42729-95-3

 • Molecular Formula : C5H12O4S

 • Molecular Weight : 168.21

4-((Methylsulfonyl)oxy)butyl Acetate

4-((Methylsulfonyl)oxy)butyl Acetate


 • Catalogue No.:PA 02 82530

 • CAS : 19859-00-8

 • Molecular Formula : C7H14O5S

 • Molecular Weight : 210.25

Busulfan Propyl Mesylate

Busulfan Propyl Mesylate


 • Catalogue No.:PA 02 82540

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C10H22O9S3

 • Molecular Weight : 382.47

Propyl Methanesulphonate

Propyl Methanesulphonate


 • Catalogue No.:PA 02 82550

 • CAS : 1912-31-8

 • Molecular Formula : C4H10O3S

 • Molecular Weight : 138.19

Diethyl Sulfone

Diethyl Sulfone


 • Catalogue No.:PA 02 82560

 • CAS : 597-35-3

 • Molecular Formula : C4H10O2S

 • Molecular Weight : 122.19

Busulfan-d8


 • Catalogue No.:PA STI 015680

 • CAS : 116653-28-2

 • Molecular Formula : C6H6D8O6S2

 • Molecular Weight : 254.35

busulfan (403RB)


 • Catalogue No.:PA BP-403RB

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Busulfan (B1170000)


 • Catalogue No.:PA EP-B1170000

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Sodium 1-butanesulfonate

Sodium 1-butanesulfonate


 • Catalogue No.:PA 02 82570

 • CAS : 2386-54-1

 • Molecular Formula : C4H9NaO3S

 • Molecular Weight : 160.16

4-Methanesulfonyloxybutanyl Methanesulfinate

4-Methanesulfonyloxybutanyl Methanesulfinate


 • Catalogue No.:PA 02 82580

 • CAS : 1797106-48-9

 • Molecular Formula : C6H14O5S2

 • Molecular Weight : 230.29

Acetyl Methanesulfonate

Acetyl Methanesulfonate


 • Catalogue No.:PA 02 82590

 • CAS : 5539-53-7

 • Molecular Formula : C3H6O4S

 • Molecular Weight : 138.14

Ethyl 4-hydroxybutane-1-sulfonate compound with isopropyl 4-hydroxybutane-1-sulfonate and methyl 4-hydroxybutane-1-sulfonate (1:1:1)

Ethyl 4-hydroxybutane-1-sulfonate compound with isopropyl 4-hydroxybutane-1-sulfonate and methyl 4-hydroxybutane-1-sulfonate (1:1:1)


 • Catalogue No.:PA 02 82600

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C6H14O4S + C7H16O4S + C5H12O4S

 • Molecular Weight : 182.23

Diethyl 4,4'-oxybis(butane-1-sulfonate) compound with diisopropyl 4,4'-oxybis(butane-1-sulfonate) and dimethyl 4,4'-oxybis(butane-1-sulfonate) (1:1:1)

Diethyl 4,4'-oxybis(butane-1-sulfonate) compound with diisopropyl 4,4'-oxybis(butane-1-sulfonate) and dimethyl 4,4'-oxybis(butane-1-sulfonate) (1:1:1)


 • Catalogue No.:PA 02 82610

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C10H22O7S2 + C12H26O7S2 + C14H30O7S2

 • Molecular Weight : 318.40