Displaying 26 results for cyclosporin

Cyclosporin - API

Cyclosporin


 • Catalogue No.:PA 03 84000

 • CAS : 59865-13-3

 • Molecular Formula : C62H111N11O12

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin - Impurity A

Dihydro Cyclosporin A


 • Catalogue No.:PA 03 84010

 • CAS : 59865-15-5

 • Molecular Formula : C62H113N11O12

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin - Impurity B

Cyclosporin B


 • Catalogue No.:PA 03 84020

 • CAS : 63775-95-1

 • Molecular Formula : C61H109N11O12

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin - Impurity C

Cyclosporin C


 • Catalogue No.:PA 03 84030

 • CAS : 59787-61-0

 • Molecular Formula : C62H111N11O13

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin - Impurity D

Cyclosporin D


 • Catalogue No.:PA 03 84040

 • CAS : 63775-96-2

 • Molecular Formula : C63H113N11O12

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin - Impurity H

Cyclosporin H


 • Catalogue No.:PA 03 84080

 • CAS : 83602-39-5

 • Molecular Formula : C62H111N11O12

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin - In house impurity

Iso Cyclosporin A


 • Catalogue No.:PA 03 84510

 • CAS : 59865-16-6

 • Molecular Formula : C62H111N11O12

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin - In house impurity

Cyclosporin G


 • Catalogue No.:PA 03 84520

 • CAS : 74436-00-3

 • Molecular Formula : C63H113N11O12

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin - In house impurity

Cyclosporine Resolution Mixture


 • Catalogue No.:PA 03 84530

 • CAS : 108027-45-8

 • Molecular Formula : C61H109N11O12

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin - In house impurity

Acetoxy Cyclosporin A Acetate


 • Catalogue No.:PA 03 84540

 • CAS : 138957-23-0

 • Molecular Formula : C66H115N11O15

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin - In house impurity

Iso Cyclosporin H Trifluoroacetic Acid Salt


 • Catalogue No.:PA 03 84550

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C62H111N11O12 • x( C2HF3O2)

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin A-d4 Acetate (Major)


 • Catalogue No.:PA STI 023700

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C64H109D4N11O13

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin A-13C2,d4 Acetate


 • Catalogue No.:PA STI 023710

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C6213C2H109D4N11O13

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin A-13C2,d4 (Major)


 • Catalogue No.:PA STI 023720

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C6013C2H107D4N11O12

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin A-d4 (Major)


 • Catalogue No.:PA STI 023730

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C62H107D4N11O12

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin B-d4


 • Catalogue No.:PA STI 023740

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C61H105D4N11O12

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin C-d4


 • Catalogue No.:PA STI 023750

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C62H107D4N11O13

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin D-d4


 • Catalogue No.:PA STI 023760

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C63H109D4N11O12

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin H-d4


 • Catalogue No.:PA STI 023770

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C62H107D4N11O12

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin - In house impurity

Cyclosporin E


 • Catalogue No.:PA 03 84560

 • CAS : 63798-73-2

 • Molecular Formula : C61H109N11O12

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin - In house impurity

Cyclosporin L


 • Catalogue No.:PA 03 84570

 • CAS : 108027-39-0

 • Molecular Formula : C61H109N11O12

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin - In house impurity

Iso Cyclosporine H


 • Catalogue No.:PA 03 84580

 • CAS : 83602-43-1

 • Molecular Formula : C62H111N11O12

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin - In house impurity

(3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,27R,30S,33S)-27-((2-(Dimethylamino)ethyl)thio)-30-ethyl-33-((1R,2R,E)-1-hydroxy-2-methylhex-4-en-1-yl)-24-(2-hydroxy-2-methylpropyl)-6,9,18-triisobutyl-3,21-diisopropyl-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecaazacyclotritriacontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecaone


 • Catalogue No.:PA 03 84590

 • CAS : 210759-10-7

 • Molecular Formula : C66H120N12O13S

 • Molecular Weight : 999.99

(1R,2R,E)-1-((2R,5R,14S,17R,20S,23S,26R,29S,32R)-8-ethyl-14,20,29,32-Tetraisobutyl-2,17-diisopropyl-1,4,10,13,19,23,26,28,31-nonamethyl-3,9,12,15,18,21,24,27,30,35-decaoxo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecaazacyclopentatriacontan-5-yl)-2-methylhex-4-en-1-yl Acetate

(1R,2R,E)-1-((2R,5R,14S,17R,20S,23S,26R,29S,32R)-8-ethyl-14,20,29,32-Tetraisobutyl-2,17-diisopropyl-1,4,10,13,19,23,26,28,31-nonamethyl-3,9,12,15,18,21,24,27,30,35-decaoxo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecaazacyclopentatriacontan-5-yl)-2-methylhex-4-en-1-yl Acetate


 • Catalogue No.:PAI 03 038010

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C66H119N11O12

 • Molecular Weight : 999.99

Cyclosporin A Acetate

Cyclosporin A Acetate


 • Catalogue No.:PAI 03 038020

 • CAS : 83602-41-9

 • Molecular Formula : C64H113N11O13

 • Molecular Weight : 999.99

(1R,2R,E)-6-Bromo-1-((2S,5S,11S,14S,17S,20S,23R,26S,29S,32S)-5-ethyl-11,17,26,29-tetraisobutyl-14,32-diisopropyl-1,7,10,16,20,23,25,28,31-nonamethyl-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecaazacyclotritriacontan-2-yl)-2-methylhex-4-en-1-yl Acetate

(1R,2R,E)-6-Bromo-1-((2S,5S,11S,14S,17S,20S,23R,26S,29S,32S)-5-ethyl-11,17,26,29-tetraisobutyl-14,32-diisopropyl-1,7,10,16,20,23,25,28,31-nonamethyl-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecaazacyclotritriacontan-2-yl)-2-methylhex-4-en-1-yl Acetate


 • Catalogue No.:PAI 03 038030

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C64H112BrN11O13

 • Molecular Weight : 999.99