Displaying 37 results for daptomycin

Daptomycin - API

Daptomycin


 • Catalogue No.:PA 31 05000

 • CAS : 103060-53-3

 • Molecular Formula : C72H101N17O26

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

Anhydrous Daptomycin


 • Catalogue No.:PA 31 05510

 • CAS : 121869-35-0

 • Molecular Formula : C72H99N17O25

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

Daptomycin beta-Isomer


 • Catalogue No.:PA 31 05520

 • CAS : 123180-72-3

 • Molecular Formula : C72H101N17O26

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

Linear Daptomycin


 • Catalogue No.:PA 31 05530

 • CAS : 883991-21-7

 • Molecular Formula : C72H103N17O27

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

2,2'-(30-(2-(4-Amino-2-(2-decanamido-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-3-carboxypropanamido)-3-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-24-(3-aminopropyl)-6-(1-carboxypropan-2-yl)-9,18-bis(hydroxymethyl)-31-methyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontane-15,21-diyl)diacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05540

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C72H101N17O27

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

2,2'-(30-(2-(4-Amino-2-(2-decanamido-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-3-carboxypropanamido)-3-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-24-(3-aminopropyl)-6-(1-carboxypropan-2-yl)-18-ethyl-9-(hydroxymethyl)-31-methyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontane-15,21-diyl)diacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05550

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C73H103N17O26

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

Daptomycin Lactone Impurity


 • Catalogue No.:PA 31 05560

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C72H103N17O27

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

2,2'-(30-(2-(2-(3-(1H-Indol-3-yl)-2-(8-methylnonanamido)propanamido)-4-amino-4-oxobutanamido)-3-carboxypropanamido)-3-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-24-(3-aminopropyl)-6-(1-carboxypropan-2-yl)-9-(hydroxymethyl)-18,31-dimethyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontane-15,21-diyl)diacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05570

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C72H101N17O26

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

(2S,8S,9R,12S,15S,18R,24S,27R,30S)-30-Amino-8-((S)-2-((R)-4-amino-2-((S)-2-decanamido-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-3-carboxypropanamido)-12-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-2-(3-aminopropyl)-24-(carboxymethyl)-15-((S)-1-carboxypropan-2-yl)-18-(hydroxymethyl)-9,27-dimethyl-4,7,11,14,17,20,23,26,29-nonaoxo-10-oxa-3,6,13,16,19,22,25,28-octaazadotriacontane-1,32-dioic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05580

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C72H103N17O27

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

(2S,11S,14S)-14-((2R)-4-Amino-2-(2-decanamido-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-5-(3-aminopropyl)-11-(1-hydroxyethyl)-4,7,10,13-tetraoxo-3,6,9,12-tetraazapentadecane-1,2,15-tricarboxylic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05590

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C44H66N10O15

 • Molecular Weight : 975.05

Daptomycin - In house impurity

(2S,8S,11S,14R,17S)-17-((1H-Indol-3-yl)methyl)-14-(2-amino-2-oxoethyl)-2-(3-aminopropyl)-11-(carboxymethyl)-8-((R)-1-hydroxyethyl)-4,7,10,13,16,19-hexaoxo-3,6,9,12,15,18-hexaazaoctacosan-1-oic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05600

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C40H61N9O12

 • Molecular Weight : 859.97

Daptomycin - In house impurity

2,2'-((3S,6S,15S,18R,21S,24S,30S,31R)-30-((2S)-2-((2R)-4-Amino-2-((2S)-2-((Z)-3-hydroxydodec-6-enamido)-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-3-carboxypropanamido)-3-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-24-(3-aminopropyl)-6-((S)-1-carboxypropan-2-yl)-9-(hydroxymethyl)-18,31-dimethyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontane-15,21-diyl)diacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05610

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C74H103N17O27

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

(2S,5S,14S,17R,20S,23S,29S,32S)-32-((R)-4-Amino-2-((S)-2-decanamido-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-2-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-23-(3-aminopropyl)-14,20-bis(carboxymethyl)-5-((S)-1-carboxypropan-2-yl)-29-((R)-1-hydroxyethyl)-8-(hydroxymethyl)-17-methyl-4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-decaoxo-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30-decaazatetratriacontane-1,34-dioic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05620

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C72H103N17O27

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

(2S,5S,14S,17R,20S,23S,32S,E)-32-((R)-4-Amino-2-((S)-2-decanamido-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-2-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-23-(3-aminopropyl)-14,20-bis(carboxymethyl)-5-((S)-1-carboxypropan-2-yl)-29-ethylidene-8-(hydroxymethyl)-17-methyl-4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-decaoxo-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30-decaazatetratriacontane-1,34-dioic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05630

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C72H101N17O26

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

2,2'-((3S,6S,15S,18R,21S,24S,30S,31R)-30-((S)-2-((R)-4-Amino-2-((S)-4-(2-aminophenyl)-2-decanamido-4-oxobutanamido)-4-oxobutanamido)-3-carboxypropanamido)-3-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-24-(3-aminopropyl)-6-((S)-1-carboxypropan-2-yl)-9-(hydroxymethyl)-18,31-dimethyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontane-15,21-diyl)diacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05640

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C71H101N17O27

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

2,2'-((3S,6S,15R,18R,21S,24S,30S,31R)-30-((S)-2-((R)-4-Amino-2-((S)-2-decanamido-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-3-carboxypropanamido)-3-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-24-(3-aminopropyl)-6-((S)-1-carboxypropan-2-yl)-9-(hydroxymethyl)-18,31-dimethyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontane-15,21-diyl)diacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05650

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C72H101N17O26

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

2,2'-(30-(2-(2-(3-(1H-Indol-3-yl)-2-(8-methyldecanamido)propanamido)-4-amino-4-oxobutanamido)-3-carboxypropanamido)-3-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-24-(3-aminopropyl)-6-(1-carboxypropan-2-yl)-9-(hydroxymethyl)-18,31-dimethyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontane-15,21-diyl)diacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05660

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C73H103N17O26

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

2,2'-((3S,6S,9R,15S,18R,21S,24S,30S,31R)-30-((S)-2-((R)-4-Amino-2-((S)-2-((2E,6Z,9Z)-dodeca-2,6,9-trienamido)-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-3-carboxypropanamido)-3-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-24-(3-aminopropyl)-6-((S)-1-carboxypropan-2-yl)-9-(hydroxymethyl)-18,31-dimethyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontane-15,21-diyl)diacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05670

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C74H99N17O26

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

2,2'-((3S,6S,15R,18R,21S,24S,30S,31R)-30-((S)-2-((R)-4-Amino-2-((S)-2-decanamido-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-3-carboxypropanamido)-24-(4-aminobutyl)-3-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-6-((S)-1-carboxypropan-2-yl)-9-(hydroxymethyl)-18,31-dimethyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontane-15,21-diyl)diacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05680

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C73H103N17O26

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

2,2'-((3S,6S,15R,18R,21S,24S,30S,31R)-30-((S)-2-((R)-4-Amino-2-((S)-2-decanamido-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-3-carboxypropanamido)-24-(4-aminobutyl)-3-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-6-((S)-1-carboxypropan-2-yl)-18-ethyl-9-(hydroxymethyl)-31-methyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontane-15,21-diyl)diacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05690

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C74H105N17O26

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

(3S)-3-((R)-4-Amino-2-((S)-2-decanamido-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-4-(((2R,5R,14S,17S,20R,21S,27S)-17-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-27-(3-aminopropyl)-5-(carboxymethyl)-14-((S)-1-carboxypropan-2-yl)-11-(hydroxymethyl)-2,20-dimethyl-3,6,9,12,15,18,22,25,28,32,33-undecaoxo-19-oxa-1,4,7,10,13,16,23,26,29-nonaazabicyclo[28.2.1]tritriacontan-21-yl)amino)-4-oxobutanoic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05700

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C72H99N17O25

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

(3S)-3-((R)-4-Amino-2-((S)-2-decanamido-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-4-(((8S,11S,14R,15S,21S,24S,27R)-11-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-21-(3-aminopropyl)-24-(carboxymethyl)-8-((S)-1-carboxypropan-2-yl)-5-(hydroxymethyl)-14,27-dimethyl-3,6,9,12,16,19,22,25,28,32,33-undecaoxo-13-oxa-1,4,7,10,17,20,23,26,29-nonaazabicyclo[28.2.1]tritriacontan-15-yl)amino)-4-oxobutanoic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05710

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C72H99N17O25

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

(2S,5S,11S,12R,15S,18S,21R,27S)-11-((S)-2-((R)-4-Amino-2-((S)-2-decanamido-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-3-carboxypropanamido)-15-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-27-(2-aminopropanamido)-5-(3-aminopropyl)-18-((R)-1-carboxypropan-2-yl)-21-(hydroxymethyl)-12-methyl-4,7,10,14,17,20,23,26-octaoxo-13-oxa-3,6,9,16,19,22,25-heptaazaoctacosane-1,2,28-tricarboxylic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05720

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C72H103N17O27

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

(3S)-3-((R)-4-Amino-2-((S)-2-decanamido-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-4-(((5S,11R,14S,17S,20R,21S,27S,30S)-17-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-27-(3-aminopropyl)-5-(carboxymethyl)-14-((R)-1-carboxypropan-2-yl)-11-(hydroxymethyl)-2,20-dimethyl-3,6,9,12,15,18,22,25,28,32,33-undecaoxo-19-oxa-1,4,7,10,13,16,23,26,29-nonaazabicyclo[28.2.1]tritriacontan-21-yl)amino)-4-oxobutanoic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05730

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C72H99N17O25

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

2,2'-((3S,6S,9R,15S,18R,21S,24S,30S,31R)-30-((2S)-2-((2R)-2-((2S)-3-(1H-Indol-3-yl)-2-(8-methyldecanamido)propanamido)-4-amino-4-oxobutanamido)-3-carboxypropanamido)-3-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-24-(3-aminopropyl)-6-((R)-1-carboxypropan-2-yl)-9-(hydroxymethyl)-18,31-dimethyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontane-15,21-diyl)diacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05740

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C73H103N17O26

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

(3S)-3-((R)-4-amino-2-((S)-2-decanamido-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-4-(((5R,8S,11S,14R,15S,21S,24S,27R,30R)-11-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-21-(3-aminopropyl)-24-(carboxymethyl)-8-((R)-1-carboxypropan-2-yl)-5-(hydroxymethyl)-14,27-dimethyl-3,6,9,12,16,19,22,25,28,32,33-undecaoxo-13-oxa-1,4,7,10,17,20,23,26,29-nonaazabicyclo[28.2.1]tritriacontan-15-yl)amino)-4-oxobutanoic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05750

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C72H99N17O25

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

2,2'-((3S,6S,9R,15S,18R,21S,24S,30S,31R)-30-((S)-2-((R)-4-Amino-2-((S)-2-decanamido-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-3-carboxypropanamido)-3-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-24-(3-aminopropyl)-6-((R)-1-carboxypropan-2-yl)-9-(hydroxymethyl)-18,31-dimethyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontane-15,21-diyl)diacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05760

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C72H101N17O26

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

2,2'-((3S,6S,9R,15S,18R,21S,24S,30S,31R)-30-((2S)-2-((2R)-4-Amino-2-((2S)-2-(2-(5-hexyltetrahydrofuran-2-yl)acetamido)-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-3-carboxypropanamido)-3-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-24-(3-aminopropyl)-6-((R)-1-carboxypropan-2-yl)-9-(hydroxymethyl)-18,31-dimethyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontane-15,21-diyl)diacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05770

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C74H103N17O27

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

2,2'-((3S,6S,9R,15S,18R,21S,24S,30S,31R)-30-((S)-2-((R)-4-Amino-2-((S)-2-((E)-dec-3-enamido)-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-3-carboxypropanamido)-3-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-24-(3-aminopropyl)-6-((R)-1-carboxypropan-2-yl)-9-(hydroxymethyl)-18,31-dimethyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontane-15,21-diyl)diacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05780

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C72H99N17O26

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

(2S,5S,11S,14S)-14-((R)-4-Amino-2-((S)-2-decanamido-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-5-(3-aminopropyl)-11-((R)-1-hydroxyethyl)-4,7,10,13-tetraoxo-3,6,9,12-tetraazapentadecane-1,2,15-tricarboxylic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05790

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C44H66N10O15

 • Molecular Weight : 975.05

Daptomycin-d5 Trifluoroacetic Acid Salt, Technical Grade (d5 major; contains D0)


 • Catalogue No.:PA STI 024350

 • CAS : 1356579-56-0

 • Molecular Formula : C78H99D5F9N17O32

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

2,2'-((3S,6S,9R,15S,21S,24S,30S,31R)-30-((S)-2-((S)-4-Amino-2-((S)-2-decanamido-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-3-carboxypropanamido)-3-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-24-(3-aminopropyl)-6-((R)-1-carboxypropan-2-yl)-9-(hydroxymethyl)-31-methyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontane-15,21-diyl)diacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05800

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C71H99N17O26

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

2,2'-(30-(2-(4-Amino-2-(2-((2E,4E)-dodeca-2,4-dienamido)-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-3-carboxypropanamido)-3-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-24-(3-aminopropyl)-6-(1-carboxypropan-2-yl)-9-(hydroxymethyl)-18,31-dimethyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontane-15,21-diyl)diacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05810

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C74H101N17O26

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

2,2'-(3-(2-(2-Aminophenyl)-2-oxoethyl)-24-(3-aminopropyl)-30-(3-carboxy-2-(2-(2-decanamido-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)propanamido)propanamido)-6-(1-carboxypropan-2-yl)-9-(hydroxymethyl)-18,31-dimethyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontane-15,21-diyl)diacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05820

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C71H100N16O25

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

2,2'-(30-(2-(2-(3-(1H-indol-3-yl)-2-(9-methyldecanamido)propanamido)-4-amino-4-oxobutanamido)-3-carboxypropanamido)-3-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-24-(3-aminopropyl)-6-(1-carboxypropan-2-yl)-9-(hydroxymethyl)-18,31-dimethyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontane-15,21-diyl)diacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05830

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C73H103N17O26

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

2,2'-(30-(2-(2-(3-(1H-Indol-3-yl)-2-undecanamidopropanamido)-4-amino-4-oxobutanamido)-3-carboxypropanamido)-3-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-24-(3-aminopropyl)-6-(1-carboxypropan-2-yl)-9-(hydroxymethyl)-18,31-dimethyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontane-15,21-diyl)diacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05840

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C73H103N17O26

 • Molecular Weight : 999.99

Daptomycin - In house impurity

2,2'-((3S,6S,9R,15S,18R,21S,24S,30S,31R)-30-((S)-2-((S)-4-Amino-2-((S)-2-((E)-dec-3-enamido)-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-oxobutanamido)-3-carboxypropanamido)-3-(2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl)-24-(3-aminopropyl)-6-((R)-1-carboxypropan-2-yl)-9-(hydroxymethyl)-18,31-dimethyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontane-15,21-diyl)diacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 31 05850

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C72H99N17O26

 • Molecular Weight : 999.99