Displaying 8 results for deltamethrin

Deltamethrin - API

Deltamethrin


 • Catalogue No.:PA 31 14000

 • CAS : 52918-63-5

 • Molecular Formula : C22H19Br2NO3

 • Molecular Weight : 505.2

Deltamethrin - In house Impurity

Deltamethrin R-Isomer


 • Catalogue No.:PA 31 14510

 • CAS : 55700-99-7

 • Molecular Formula : C22H19Br2NO3

 • Molecular Weight : 505.2

Deltamethrin - In house Impurity

Trans-Deltamethrin


 • Catalogue No.:PA 31 14520

 • CAS : 64363-96-8

 • Molecular Formula : C22H19Br2NO3

 • Molecular Weight : 505.20

Deltamethrin-d5 (Mixture of Diastereomers)


 • Catalogue No.:PA D 25500

 • CAS : 1217633-23-2

 • Molecular Formula : C22H14D5Br2NO3

 • Molecular Weight : 510.23

3-Phenoxybenzaldehyde-d5


 • Catalogue No.:PA D 72420

 • CAS : 1330277-43-4

 • Molecular Formula : C13H5D5O2

 • Molecular Weight : 203.25

deltamethrin (631RB)


 • Catalogue No.:PA 631RB

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight :

deltamethrin impurity standard (632RB)


 • Catalogue No.:PA 632RB

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight :

Deltamethrin - In house Impurity

2-Chloro-5-phenoxybenzaldehyde


 • Catalogue No.:PA 31 14530

 • CAS : 77748-17-5

 • Molecular Formula : C13H9ClO2

 • Molecular Weight : 232.66