Displaying 16 results for etofenamate

Etofenamate - API

Etofenamate


 • Catalogue No.:PA 05 36000

 • CAS : 30544-47-9

 • Molecular Formula : C18H18F3NO4

 • Molecular Weight : 369.34

Etofenamate - Impurity A

2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]- amino]benzoic Acid (Flufenamic Acid)


 • Catalogue No.:PA 05 36010

 • CAS : 530-78-9

 • Molecular Formula : C14H10F3NO2

 • Molecular Weight : 281.23

Etofenamate - Impurity B

Butyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]- amino]benzoate (Butyl Flufenamate)


 • Catalogue No.:PA 05 36020

 • CAS : 67330-25-0

 • Molecular Formula : C18H18F3NO2

 • Molecular Weight : 337.34

Etofenamate - Impurity C

N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline


 • Catalogue No.:PA 05 36030

 • CAS : 101-23-5

 • Molecular Formula : C13H10F3N

 • Molecular Weight : 237.22

Etofenamate - Impurity D

2,2'-Oxybis(ethylene) Bis[2-[[3- (trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate]


 • Catalogue No.:PA 05 36040

 • CAS : 64352-84-7

 • Molecular Formula : C32H26F6N2O5

 • Molecular Weight : 632.55

Etofenamate - Impurity E

2-(2-Butoxyethoxy)ethyl 2-[[3- (Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate


 • Catalogue No.:PA 05 36050

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C22H26F3NO4

 • Molecular Weight : 425.44

Etofenamate - Impurity F

Diethylene Glycol


 • Catalogue No.:PA 05 36060

 • CAS : 111-46-6

 • Molecular Formula : C4H10O3

 • Molecular Weight : 106.12

Etofenamate - Impurity G

2-Hydroxyethyl 2-[[3-(Trifluoro- methyl)phenyl]amino]benzoate


 • Catalogue No.:PA 05 36070

 • CAS : 32508-98-8

 • Molecular Formula : C16H14F3NO3

 • Molecular Weight : 325.28

Etofenamate - In house impurity

Etofenamate Stearate


 • Catalogue No.:PA 05 36510

 • CAS : 81427-97-6

 • Molecular Formula : C36H52F3NO5

 • Molecular Weight : 635.80

Etofenamate-d4 Myristate


 • Catalogue No.:PA STI 040250

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C32H40D4F3NO5

 • Molecular Weight : 583.72

Etofenamate-d4


 • Catalogue No.:PA STI 040260

 • CAS : 1329837-73-1

 • Molecular Formula : C18H14D4F3NO4

 • Molecular Weight : 373.36

Etofenamate-d4 Stearate


 • Catalogue No.:PA STI 040270

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C36H48D4F3NO5

 • Molecular Weight : 639.82

Etofenamate-d4 Palmitate


 • Catalogue No.:PA STI 040280

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C34H44D4F3NO5

 • Molecular Weight : 611.77

Etofenamate (E2499900)


 • Catalogue No.:PA EP-E2499900

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Etofenamate for peak identification (E2499901)


 • Catalogue No.:PA EP-E2499901

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Etofenamate impurity G (E2499914)


 • Catalogue No.:PA EP-E2499914

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00