Displaying 38 results for gabapentin

Gabapentin - API

Gabapentin


 • Catalogue No.:PA 07 01000

 • CAS : 60142-96-3

 • Molecular Formula : C9H17NO2

 • Molecular Weight : 171.24

Gabapentin - Impurity A

3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam


 • Catalogue No.:PA 07 01010

 • CAS : 64744-50-9

 • Molecular Formula : C9H15NO

 • Molecular Weight : 153.22

Gabapentin - Impurity B

(1-Cyanocyclohexyl)acetic Acid


 • Catalogue No.:PA 07 01020

 • CAS : 133481-09-1

 • Molecular Formula : C9H13NO2

 • Molecular Weight : 167.21

Gabapentin - Impurity D

[1-(3-Oxo-2-aza-spiro[4,5]dec-2-ylmethyl)cyclohexyl]acetic Acid


 • Catalogue No.:PA 07 01040

 • CAS : 1076198-17-8

 • Molecular Formula : C18H29NO3

 • Molecular Weight : 307.43

Gabapentin - Impurity E

Gabapentin Diacid


 • Catalogue No.:PA 07 01050

 • CAS : 67950-95-2

 • Molecular Formula : C9H14O4

 • Molecular Weight : 186.21

Gabapentin - Impurity G

[1-(2-Aminoethyl)cyclohexyl]acetic acid


 • Catalogue No.:PA 07 01070

 • CAS : 1500558-49-5

 • Molecular Formula : C10H19NO2

 • Molecular Weight : 185.26

1,1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide

1,1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide


 • Catalogue No.:PA 07 01510

 • CAS : 99189-60-3

 • Molecular Formula : C10H17NO3

 • Molecular Weight : 199.25

1-Hydroxy-2-azaspiro[4.5]decan-3-one

1-Hydroxy-2-azaspiro[4.5]decan-3-one


 • Catalogue No.:PA 07 01520

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C9H15NO2

 • Molecular Weight : 169.22

2,2'-(((Oxalylbis(azanediyl))bis(methylene))bis(cyclohexane-1,1-diyl))diacetic Acid

2,2'-(((Oxalylbis(azanediyl))bis(methylene))bis(cyclohexane-1,1-diyl))diacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 07 01530

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C20H32N2O6

 • Molecular Weight : 396.48

2-Methylpropan-2-aminium 2-(1-((2-(1-hydroxycyclohexyl)acetamido)methyl)cyclohexyl)acetate

2-Methylpropan-2-aminium 2-(1-((2-(1-hydroxycyclohexyl)acetamido)methyl)cyclohexyl)acetate


 • Catalogue No.:PA 07 01540

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C21H40N2O4

 • Molecular Weight : 384.55

2,4-Dioxo-3-azaspiro[5.5]undecane-1,5-dicarboxamide

2,4-Dioxo-3-azaspiro[5.5]undecane-1,5-dicarboxamide


 • Catalogue No.:PA 07 01550

 • CAS : 872696-79-2

 • Molecular Formula : C12H17N3O4

 • Molecular Weight : 267.28

2,4-Dioxo-3-azaspiro[5.5]undecane-1-carboxamide

2,4-Dioxo-3-azaspiro[5.5]undecane-1-carboxamide


 • Catalogue No.:PA 07 01560

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C11H16N2O3

 • Molecular Weight : 224.26

3,3-Pentamethylene Glutarimide

3,3-Pentamethylene Glutarimide


 • Catalogue No.:PA 07 01570

 • CAS : 1130-32-1

 • Molecular Formula : C10H15NO2

 • Molecular Weight : 181.23

3,7-Diazaspiro[bicyclo[3.3.1]nonane-9,1'-cyclohexane]-2,4,6,8-tetraone

3,7-Diazaspiro[bicyclo[3.3.1]nonane-9,1'-cyclohexane]-2,4,6,8-tetraone


 • Catalogue No.:PA 07 01580

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C12H14N2O4

 • Molecular Weight : 250.25

2,4-Dicyano-3,3-pentamethyleneglutarimide

2,4-Dicyano-3,3-pentamethyleneglutarimide


 • Catalogue No.:PA 07 01590

 • CAS : 4355-15-1

 • Molecular Formula : C12H13N3O2

 • Molecular Weight : 231.25

Gabapentin-d6 Hydrochloride


 • Catalogue No.:PA STI 043690

 • CAS : 1432061-73-8

 • Molecular Formula : C9H12D6ClNO2

 • Molecular Weight : 213.73

Gabapentin-d4


 • Catalogue No.:PA STI 043700

 • CAS : 1185039-20-6

 • Molecular Formula : C9H13D4NO2

 • Molecular Weight : 175.26

Gabapentin-d6


 • Catalogue No.:PA STI 043710

 • CAS : 1346600-67-6

 • Molecular Formula : C9H11D6NO2

 • Molecular Weight : 177.27

Gabapentin Ethyl Ester Hydrochloride


 • Catalogue No.:PA STI 043720

 • CAS : 60175-04-4

 • Molecular Formula : C11H21NO2

 • Molecular Weight : 199.26

1-(Nitromethyl)cyclohexane-d6-acetic Acid Ethyl Ester


 • Catalogue No.:PA STI 068190

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C11H13D6NO4

 • Molecular Weight : 235.31

1-(Nitromethyl)cyclohexaneacetic Acid-d4 Methyl Ester


 • Catalogue No.:PA STI 068200

 • CAS : 1246815-71-3

 • Molecular Formula : C10H13D4NO4

 • Molecular Weight : 219.27

Gabapentine Lactose Adduct

Gabapentine Lactose Adduct


 • Catalogue No.:PA 07 01600

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C21H35NO11

 • Molecular Weight : 477.51

1-(Cyanomethyl)cyclohexane-1-carbonitrile

1-(Cyanomethyl)cyclohexane-1-carbonitrile


 • Catalogue No.:PA 07 01610

 • CAS : 4172-99-0

 • Molecular Formula : C9H12N2

 • Molecular Weight : 148.21

2-Isobutyryl-2-azaspiro[4.5]decan-3-one

2-Isobutyryl-2-azaspiro[4.5]decan-3-one


 • Catalogue No.:PA 07 01620

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C13H21NO2

 • Molecular Weight : 223.32

Gabapentin (Y0001280)


 • Catalogue No.:PA EP-Y0001280

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Gabapentin impurity A (Y0001281)


 • Catalogue No.:PA EP-Y0001281

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Gabapentin impurity B (Y0001348)


 • Catalogue No.:PA EP-Y0001348

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Gabapentin impurity D (Y0001349)


 • Catalogue No.:PA EP-Y0001349

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Gabapentin (1287303)


 • Catalogue No.:PA USP-1287303

 • CAS : 60142-96-3

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Gabapentin Related Compound A (2-Azaspiro[4.5]decan-3-one) (1287325)


 • Catalogue No.:PA USP-1287325

 • CAS : 64744-50-9

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Gabapentin Related Compound B ((1-cyanocyclohexyl)acetic acid) (1287347)


 • Catalogue No.:PA USP-1287347

 • CAS : 133481-09-1

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Gabapentin Related Compound D ((1-(3-oxo-2-aza-spiro[4.5]dec-2-ylmethyl)-cyclohexyl)acetic acid) (1287358)


 • Catalogue No.:PA USP-1287358

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Gabapentin Related Compound E (carboxymethyl-cyclohexanecarboxylic acid) (1287369)


 • Catalogue No.:PA USP-1287369

 • CAS : 67950-95-2

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

1-Chloroethyl 3-oxo-2-azaspiro[4.5]decane-2-carboxylate


 • Catalogue No.:PAI 07 007010

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C12H18ClNO3

 • Molecular Weight : 259.73

Gabapentin

Ethyl (1-formylcyclohexyl)acetate,


 • Catalogue No.:PAI 07 007020

 • CAS : 460711-33-5

 • Molecular Formula : C11H18O3

 • Molecular Weight : 198.26

Gabapentin

Ethyl 2-(1-(hydroxymethyl)cyclohexyl)acetate,


 • Catalogue No.:PAI 07 007030

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C11H20O3

 • Molecular Weight : 200.28

Gabapentin

Ethyl 2-(1-(bromomethyl)cyclohexyl)acetate,


 • Catalogue No.:PAI 07 007040

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C11H19BrO2

 • Molecular Weight : 263.18

Gabapentin

Ethyl 2-(1-((3-oxo-2-azaspiro[4.5]decan-2-yl)methyl)cyclohexyl)acetate,


 • Catalogue No.:PAI 07 007050

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C20H33NO3

 • Molecular Weight : 335.49