Displaying 27 results for iohexol

Iohexol - API

Iohexol


 • Catalogue No.:PA 09 34000

 • CAS : 66108-95-0

 • Molecular Formula : C19H26I3N3O9

 • Molecular Weight : 821.14

Iohexol - Impurity A

Des(2,3-dihydroxypropyl) Iohexol


 • Catalogue No.:PA 09 34010

 • CAS : 31127-80-7

 • Molecular Formula : C16H20I3N3O7

 • Molecular Weight : 747.06

Iohexol - Impurity B

Iohexol 3-(2,3-Dihydroxypropyl) Ether


 • Catalogue No.:PA 09 34020

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C22H32I3N3O11

 • Molecular Weight : 895.22

Iohexol - Impurity C

5-[Acetyl[2-(2,3-dihydroxypropoxy)-3-hydroxypropyl]amino]-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide


 • Catalogue No.:PA 09 34030

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C22H32I3N3O11

 • Molecular Weight : 895.22

Iohexol - Impurity D

5-[Acetyl(2,3-dihydroxypropyl)amino]-N-[3-(2,3-dihydroxypropoxy)-2-hydroxypropyl]-N'-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide


 • Catalogue No.:PA 09 34040

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C22H32I3N3O11

 • Molecular Weight : 895.22

Iohexol - Impurity E

5-[Acetyl(2,3-dihydroxypropyl)amino]-N-[2-(2,3-dihydroxypropoxy)-3-hydroxypropyl]-N'-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide


 • Catalogue No.:PA 09 34050

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C22H32I3N3O11

 • Molecular Weight : 895.22

Iohexol - Impurity F

5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)diiodobenzene-1,3- dicarboxamide


 • Catalogue No.:PA 09 34060

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C14H19I2N3O6

 • Molecular Weight : 579.13

Iohexol - Impurity G

5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)diiodobenzene-1,3-dicarboxamide


 • Catalogue No.:PA 09 34070

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C16H21I2N3O7

 • Molecular Weight : 621.16

Iohexol - Impurity H

5-[Acetyl(2,3-dihydroxypropyl)amino]-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)diiodobenzene-1,3-dicarboxamide


 • Catalogue No.:PA 09 34080

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C19H27I2N3O9

 • Molecular Weight : 695.24

Iohexol - Impurity I

N,N'-Bis(2,3-Dihydroxypropyl)-2-(hydroxymethyl)-5,7-diiodo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6,8-dicarboxamide


 • Catalogue No.:PA 09 34090

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C17H23I2N3O8

 • Molecular Weight : 651.19

Iohexol - Impurity J

Desdihydroxypropyl Desacetyl Iohexol


 • Catalogue No.:PA 09 34100

 • CAS : 76801-93-9

 • Molecular Formula : C14H18I3N3O6

 • Molecular Weight : 705.02

Iohexol - Impurity M

N,N′-Bis(2,3-Dihydroxypropyl)-5-[(2,3-dihydroxypropyl)amino]diiodobenzene-1,3-dicarboxamide


 • Catalogue No.:PA 09 34130

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C17H25I2N3O8

 • Molecular Weight : 669.25

Iohexol - Impurity N

5-[Acetyl(2,3-dihydroxypropyl)amino]-N-[2-(acetyloxy)-3-hydroxypropyl]-N′-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide


 • Catalogue No.:PA 09 34140

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C21H28I3N3O10

 • Molecular Weight : 863.17

Iohexol - Impurity O

5-[Acetyl(2,3-dihydroxypropyl)amino]-N-[3-(acetyloxy)-2-hydroxypropyl]-N′-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide


 • Catalogue No.:PA 09 34150

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C21H28I3N3O10

 • Molecular Weight : 863.17

Iohexol - Impurity P

5-(Diacetylamino)-N-[3- (2,3-dihydroxypropoxy)-2-hydroxypropyl]-N'-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide,


 • Catalogue No.:PA 09 34160

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C21H28I3N3O10

 • Molecular Weight : 863.17

Iohexol - Impurity Q

5-(Diacetylamino)-N-[2-(2,3-dihydroxypropoxy)-3-hydroxypropyl]-N'-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide


 • Catalogue No.:PA 09 34170

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C21H28I3N3O10

 • Molecular Weight : 863.17

Iohexol - In house Impurity

N,N’-Bis(2,3-Dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide


 • Catalogue No.:PA 09 34510

 • CAS : 76820-34-3

 • Molecular Formula : C14H19N3O8

 • Molecular Weight : 357.32

Iohexol-d5


 • Catalogue No.:PA STI 053410

 • CAS : 928623-33-0

 • Molecular Formula : C19H21D5I3N3O9

 • Molecular Weight : 826.17

Iohexol-d3


 • Catalogue No.:PA STI 053420

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C19H23D3I3N3O9

 • Molecular Weight : 824.16

Iohexol (I0320800)


 • Catalogue No.:PA EP-I0320800

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Iohexol impurity A (I0320810)


 • Catalogue No.:PA EP-I0320810

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Iohexol impurity J (I0320820)


 • Catalogue No.:PA EP-I0320820

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Iohexol for peak identification (Y0000672)


 • Catalogue No.:PA EP-Y0000672

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Iohexol (1344600)


 • Catalogue No.:PA USP-1344600

 • CAS : 66108-95-0

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Iohexol Related Compound A (5-(acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzene (1344622)


 • Catalogue No.:PA USP-1344622

 • CAS : 31127-80-7

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Iohexol Related Compound B (5-amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarbox (1344644)


 • Catalogue No.:PA USP-1344644

 • CAS : 76801-93-9

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Iohexol Related Compound C (N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide) (1344666)


 • Catalogue No.:PA USP-1344666

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00