Displaying 24 results for milnacipran hydrochloride

Milnacipran Hydrochloride - API

Milnacipran Hydrochloride


 • Catalogue No.:PA 13 59000

 • CAS : 101152-94-7

 • Molecular Formula : C15H23ClN2O

 • Molecular Weight : 282.81

Milnacipran Hydrochloride - In house impurity

N-Desethyl Milnacipran Hydrochloride


 • Catalogue No.:PA 13 59510

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C13H19ClN2O

 • Molecular Weight : 254.76

Milnacipran Hydrochloride - In house impurity

Milnacipran Methyl Amine Hydrochloride


 • Catalogue No.:PA 13 59520

 • CAS : 165259-91-6

 • Molecular Formula : C16H25ClN2O

 • Molecular Weight : 296.84

Milnacipran Hydrochloride - In house impurity

N1,N2-Bis((2-(diethylcarbamoyl)-2-phenylcyclopropyl)methyl)phthalamide


 • Catalogue No.:PA 13 59530

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C38H46N4O4

 • Molecular Weight : 622.80

Milnacipran Hydrochloride - In house impurity

2-(((2-(Diethylcarbamoyl)-2-phenylcyclopropyl)methyl)carbamoyl)benzoic Acid


 • Catalogue No.:PA 13 59540

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C23H26N2O4

 • Molecular Weight : 394.46

Milnacipran Hydrochloride - In house impurity

N1-((2-(Diethylcarbamoyl)-2-phenylcyclopropyl)methyl)-N2-methylphthalamide


 • Catalogue No.:PA 13 59550

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C24H29N3O3

 • Molecular Weight : 407.51

Milnacipran Hydrochloride - In house impurity

Cyclopropanecarboxamide, N,N-diethyl-2-(hydroxymethyl)-1-phenyl-


 • Catalogue No.:PA 13 59560

 • CAS : 1353644-49-1

 • Molecular Formula : C15H21NO2

 • Molecular Weight : 247.34

Milnacipran Hydrochloride - In house impurity

Cyclopropanecarboxamide, 2-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]-N,N-diethyl-1-phenyl-;


 • Catalogue No.:PA 13 59570

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C23H24N2O3

 • Molecular Weight : 376.45

Milnacipran Hydrochloride - In house impurity

Cyclopropanecarboxylic Acid, 2-(aminomethyl)-1-phenyl-


 • Catalogue No.:PA 13 59580

 • CAS : 871100-19-5

 • Molecular Formula : C11H13NO2

 • Molecular Weight : 191.23

Milnacipran Hydrochloride - In house impurity

1-Phenyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-one


 • Catalogue No.:PA 13 59590

 • CAS : 153275-06-0

 • Molecular Formula : C11H11NO

 • Molecular Weight : 173.21

Milnacipran Hydrochloride - In house impurity

2-(Hydroxymethyl)-1-phenylcyclopropanecarboxylic Acid


 • Catalogue No.:PA 13 59600

 • CAS : 70209-83-5

 • Molecular Formula : C11H12O3

 • Molecular Weight : 192.21

Milnacipran Hydrochloride - In house impurity

1-Phenyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one


 • Catalogue No.:PA 13 59610

 • CAS : 63106-93-4

 • Molecular Formula : C11H10O2

 • Molecular Weight : 174.20

Milnacipran Hydrochloride - In house impurity

2-(Hydroxymethyl)-1-phenylcyclopropanecarbonitrile


 • Catalogue No.:PA 13 59620

 • CAS : 60788-55-8

 • Molecular Formula : C11H11NO

 • Molecular Weight : 173.21

Milnacipran Hydrochloride - In house impurity

N,N'-Dimethylphthalamide


 • Catalogue No.:PA 13 59630

 • CAS : 19532-98-0

 • Molecular Formula : C10H12N2O2

 • Molecular Weight : 192.21

Milnacipran Hydrochloride - In house impurity

2-(Aminomethyl)-1-phenylcyclopropanecarboxamide


 • Catalogue No.:PA 13 59640

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C11H14N2O

 • Molecular Weight : 190.24

Milnacipran Hydrochloride - In house impurity

N,N-diethyl-2-methyl-1-phenylcycloprop-2-enecarboxamide


 • Catalogue No.:PA 13 59650

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C15H19NO

 • Molecular Weight : 229.32

Milnacipran Hydrochloride - In house impurity

2-(Aminomethyl)-1-phenylcyclopropanecarbaldehyde


 • Catalogue No.:PA 13 59660

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C11H13NO

 • Molecular Weight : 175.23

Milnacipran Hydrochloride - In house impurity

(1R,2R)-2-(Aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropanecarboxamide Hydrochloride


 • Catalogue No.:PA 13 59670

 • CAS : 105310-47-2

 • Molecular Formula : C15H23ClN2O

 • Molecular Weight : 282.81

rac-Milnacipran-d10 Hydrochloride

rac-Milnacipran-d10 Hydrochloride


 • Catalogue No.:PA STI 065210

 • CAS : 1217774-40-7

 • Molecular Formula : C15H13D10ClN2O

 • Molecular Weight : 292.87

(1R-cis)-Milnacipran-d10 Hydrochloride

(1R-cis)-Milnacipran-d10 Hydrochloride


 • Catalogue No.:PA STI 065200

 • CAS : 1217774-40-7

 • Molecular Formula : C15H13D10ClN2O

 • Molecular Weight : 292.87

N-Desethyl Milnacipran-d5


 • Catalogue No.:PA STI 027420

 • CAS : 1217609-30-7

 • Molecular Formula : C13H13D5N2O

 • Molecular Weight : 223.33

(1R,2S)-2-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropanecarboxamide-d10


 • Catalogue No.:PA STI 032380

 • CAS : 1246818-55-2

 • Molecular Formula : C23H14D10N2O3

 • Molecular Weight : 386.51

N-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide-d5


 • Catalogue No.:PA STI 039580

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C13H12D5NO2

 • Molecular Weight : 224.31

Milnacipran Hydrochloride - In house impurity

(1S,5R)-1-Phenyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one


 • Catalogue No.:PA 13 59680

 • CAS : 96847-53-9

 • Molecular Formula : C11H10O2

 • Molecular Weight : 174.20