Displaying 11 results for niflumic acid

Niflumic Acid - API

Niflumic Acid


 • Catalogue No.:PA 14 24000

 • CAS : 4394-00-7

 • Molecular Formula : C13H9F3N2O2

 • Molecular Weight : 282.22

Niflumic Acid - Impurity A

2-Chloronicotinic Acid


 • Catalogue No.:PA 14 24010

 • CAS : 2942-59-8

 • Molecular Formula : C6H4ClNO2

 • Molecular Weight : 157.55

Niflumic Acid - Impurity B

2-Hydroxy-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)pyridine-3-carboxamide


 • Catalogue No.:PA 14 24020

 • CAS : 72633-64-8

 • Molecular Formula : C13H9F3N2O2

 • Molecular Weight : 282.22

Niflumic Acid - Impurity C

3-Trifluoromethyl-phenylamine


 • Catalogue No.:PA 14 24030

 • CAS : 98-16-8

 • Molecular Formula : C7H6F3N

 • Molecular Weight : 161.12

Niflumic Acid - Impurity F

Niflumic Acid Methyl Ester


 • Catalogue No.:PA 14 24060

 • CAS : 59361-45-4

 • Molecular Formula : C14H11F3N2O2

 • Molecular Weight : 296.24

Niflumic Acid-d5 (Major)


 • Catalogue No.:PA STI 067730

 • CAS : 1794811-58-7

 • Molecular Formula : C13H4D5F3N2O2

 • Molecular Weight : 287.25

Niflumic acid (Y0000824)


 • Catalogue No.:PA EP-Y0000824

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Niflumic acid impurity A (Y0000825)


 • Catalogue No.:PA EP-Y0000825

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Niflumic acid impurity B (Y0000826)


 • Catalogue No.:PA EP-Y0000826

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Niflumic acid impurity E (Y0000827)


 • Catalogue No.:PA EP-Y0000827

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Niflumic Acid - In house impurity

Niflumic Acid Ethyl Ester


 • Catalogue No.:PA 14 24510

 • CAS : 51703-19-6

 • Molecular Formula : C15H13F3N2O2

 • Molecular Weight : 310.28