Displaying 42 results for valsartan

Valsartan - API

Valsartan


 • Catalogue No.:PA 22 04000

 • CAS : 137862-53-4

 • Molecular Formula : C24H29N5O3

 • Molecular Weight : 435.52

Valsartan - Impurity A

3-Methyl-2-{pentanoyl-[2'-(1H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-ylmethyl]-amino}-butyric Acid


 • Catalogue No.:PA 22 04010

 • CAS : 137862-87-4

 • Molecular Formula : C24H29N5O3

 • Molecular Weight : 435.52

Valsartan - Impurity B

Valsartan Benzyl Ester


 • Catalogue No.:PA 22 04020

 • CAS : 137863-20-8

 • Molecular Formula : C31H35N5O3

 • Molecular Weight : 525.64

Valsartan - Impurity C

Valsartan n-Propyl Impurity


 • Catalogue No.:PA 22 04030

 • CAS : 952652-79-8

 • Molecular Formula : C23H27N5O3

 • Molecular Weight : 421.49

Valsartan - In house impurity

Valsartan Bromo Impurity


 • Catalogue No.:PA 22 04510

 • CAS : 124750-51-2

 • Molecular Formula : C33H25BrN4

 • Molecular Weight : 557.48

Valsartan - In house impurity

Valsartan Ethyl Ester


 • Catalogue No.:PA 22 04520

 • CAS : 1111177-30-0

 • Molecular Formula : C26H33N5O3

 • Molecular Weight : 463.57

Valsartan - In house impurity

Valsartan Desvaleryl


 • Catalogue No.:PA 22 04530

 • CAS : 676129-92-3

 • Molecular Formula : C19H21N5O2

 • Molecular Weight : 351.40

Valsartan - In house impurity

Valsartan Methyl Ester


 • Catalogue No.:PA 22 04540

 • CAS : 137863-17-3

 • Molecular Formula : C25H31N5O3

 • Molecular Weight : 449.55

Valsartan - In house impurity

2'-Cyano-4-(dibromomethyl)biphenyl


 • Catalogue No.:PA 22 04550

 • CAS : 209911-63-7

 • Molecular Formula : C14H9Br2N

 • Molecular Weight : 351.04

Valsartan - In house impurity

4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile


 • Catalogue No.:PA 22 04560

 • CAS : 114772-53-1

 • Molecular Formula : C14H11N

 • Molecular Weight : 193.24

Valsartan - In house impurity

5-(4'-(Chloromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-yl)-1-trityl-1H-tetrazole


 • Catalogue No.:PA 22 04570

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C33H25ClN4

 • Molecular Weight : 513.03

Valsartan - In house impurity

(S)-Methyl-2-((2'-(1H-tetrazol-5-yl) biphenyl-4-yl) methyl amino)-3-methylbutanoate


 • Catalogue No.:PA 22 04580

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C20H23N5O2

 • Molecular Weight : 365.43

Valsartan - In house impurity

N-[(2’-Cyano[1,1’-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-(1-oxopentyl)-L-valine Methyl Ester


 • Catalogue No.:PA 22 04590

 • CAS : 137863-90-2

 • Molecular Formula : C25H30N2O3

 • Molecular Weight : 406.52

N-Trityl Valsartan Benzyl Ester-d9


 • Catalogue No.:PA STI 060570

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C50H40D9N5O3

 • Molecular Weight : 777.01

Valsartan-d3


 • Catalogue No.:PA STI 086560

 • CAS : 1331908-02-1

 • Molecular Formula : C24H26D3N5O3

 • Molecular Weight : 438.54

Valsartan-d9 (Major)


 • Catalogue No.:PA STI 086570

 • CAS : 1089736-73-1

 • Molecular Formula : C24H20D9N5O3

 • Molecular Weight : 444.57

Benzyl ((2-cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-D-valinate

Benzyl ((2-cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-D-valinate


 • Catalogue No.:PAI 22 006010

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C26H26N2O2

 • Molecular Weight : 398.51

Benzyl ((S)-2-((2-cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanoyl)valinate

Benzyl ((S)-2-((2-cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanoyl)valinate


 • Catalogue No.:PAI 22 006020

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C31H34N2O3

 • Molecular Weight : 482.62

Valeryl Chloride

Valeryl Chloride


 • Catalogue No.:PAI 22 006030

 • CAS : 638-29-9

 • Molecular Formula : C5H9ClO

 • Molecular Weight : 120.58

Valsartan - In house impurity

Isoleucine Valsartan


 • Catalogue No.:PA 22 04600

 • CAS : 137862-78-3

 • Molecular Formula : C25H31N5O3

 • Molecular Weight : 449.56

Valsartan (IPRS/07/11)


 • Catalogue No.:PA IP-IPRS 07 11

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Valsartan (JP 0245)


 • Catalogue No.:PA JP-JP 0245

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Valsartan for peak identification (Y0001131)


 • Catalogue No.:PA EP-Y0001131

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Valsartan (Y0001132)


 • Catalogue No.:PA EP-Y0001132

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Valsartan for system suitability (Y0001145)


 • Catalogue No.:PA EP-Y0001145

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

valsartan (1161RB)


 • Catalogue No.:PA BP-1161RB

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Valsartan (1708762)


 • Catalogue No.:PA USP-1708762

 • CAS : 137862-53-4

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Valsartan Related Compound A (N-valeryl-N-{[2'-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl)}D-valine) (1708773)


 • Catalogue No.:PA USP-1708773

 • CAS : 137862-87-4

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Valsartan Related Compound B (N-butyryl-N-{[2'-(1H-tetrazole-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine) (1708784)


 • Catalogue No.:PA USP-1708784

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Valsartan Related Compound C (N-valeryl-N-{[2'-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine be (1708795)


 • Catalogue No.:PA USP-1708795

 • CAS : 137863-20-8

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Valsartan Related Compound E (N-valeryl-N-{[2'-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine me (1708810)


 • Catalogue No.:PA USP-1708810

 • CAS : 137863-17-3

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Valsartan - In house impurity

Valsartan Decarboxylic Acid


 • Catalogue No.:PA 22 04610

 • CAS : 1314799-74-0

 • Molecular Formula : C23H29N5O

 • Molecular Weight : 391.52

Valsartan - In house impurity

Valsartan N-Oxide


 • Catalogue No.:PA 22 04620

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C24H29N5O4

 • Molecular Weight : 451.53

Valsartan - In house impurity

(S)-2-(((2’-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1’-biphenyl]-4-yl)methyl)(nitroso)amino)-3-methylbutanoic Acid


 • Catalogue No.:PA 22 04630

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C19H20N6O3

 • Molecular Weight : 380.41

Valsartan - In house impurity

(S)-5-(4'-((N-(1-Carboxy-2-methylpropyl)pentanamido)methyl)-[1,1'-biphenyl]-2-yl)-1H-tetrazole 2-oxide


 • Catalogue No.:PA 22 04640

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C24H29N5O4

 • Molecular Weight : 451.53

Valsartan - In house impurity

(S)-5-(4'-((N-(1-Carboxy-2-methylpropyl)pentanamido)methyl)-[1,1'-biphenyl]-2-yl)-1H-tetrazole 3-oxide


 • Catalogue No.:PA 22 04650

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C24H29N5O4

 • Molecular Weight : 451.53

Valsartan - In house impurity

N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-N-nitroso-L-valine


 • Catalogue No.:PA 22 04660

 • CAS : 2254485-68-0

 • Molecular Formula : C19H20N6O3

 • Molecular Weight : 380.41

Valsartan - In house impurity

Trityl Valsartan


 • Catalogue No.:PA 22 04670

 • CAS : 783369-52-8

 • Molecular Formula : C43H43N5O3

 • Molecular Weight : 677.84

Valsartan - In house impurity

Valsartan n-Propyl Impurity Benzyl Ester


 • Catalogue No.:PA 22 04680

 • CAS : 1798904-61-6

 • Molecular Formula : C30H33N5O3

 • Molecular Weight : 511.63

Valsartan - In house impurity

Valsartan Isopropyl Ester


 • Catalogue No.:PA 22 04690

 • CAS : 1245820-09-0

 • Molecular Formula : C27H35N5O3

 • Molecular Weight : 477.60

Valsartan - In house impurity

Methyl N-(2'-cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-N-methyl-L-valinate Hydrochloride


 • Catalogue No.:PA 22 0041000

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C20H23ClN2O2

 • Molecular Weight : 358.87

Valsartan - In house impurity

N-((2'-Cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-N-pentanoyl-L-valine


 • Catalogue No.:PA 22 0041001

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C24H28N2O3

 • Molecular Weight : 392.50