11β,17,21-Trihydroxy-16α-methyl-pregn-4-ene-3,20-dione 21-Acetate

In House Impurity
Print | Download pdf
Stock Status : <%stockStatus%>

<%deliveryStatus%>

Catalogue number: PA 03 75550
Chemical name: 11β,17,21-Trihydroxy-16α-methyl-pregn-4-ene-3,20-dione 21-Acetate

CAS Number:

41020-56-8

Category: pharmaceutical standards,intermediates,fine chemicals,steroids
Synonyms:

(11β,16α)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxy-16-methyl-pregn-4-ene-3,20-dione; 21-Acetoxy-11β,17β-dihydroxy-16α-methylpregn-4-ene-3,20-dione

Molecular form: C24H34O6
Appearance: White Solid
Mol. Weight: 418.52
Storage: 2-8°C Refrigerator
Shipping Conditions: Ambient
Applications: NA
BTM: NA

11β,17,21-Trihydroxy-16α-methyl-pregn-4-ene-3,20-dione 21-Acetate

41020-56-8
| Sample COA MSDS

Enquire for 11β,17,21-Trihydroxy-16α-methyl-pregn-4-ene-3,20-dione 21-Acetate

Order Product

Search by Keywords – Buy 41020-56-8 | Purchase 41020-56-8 | Order 41020-56-8 | Enquire 41020-56-8 | Price of 41020-56-8 | 41020-56-8 Cost | 41020-56-8 Supplier | 41020-56-8 Distributor | 41020-56-8 Manufacturer | 41020-56-8 Exporter

cart bucket

×

wishlist

×
Proceed