Displaying 8 results for adipic acid

Adipic Acid - API

Adipic Acid


 • Catalogue No.:PA 28 19000

 • CAS : 124-04-9

 • Molecular Formula : C6H10O4

 • Molecular Weight : 146.14

Adipic Acid - Impurity A

Glutaric Acid


 • Catalogue No.:PA 28 19010

 • CAS : 110-94-1

 • Molecular Formula : C5H8O4

 • Molecular Weight : 132.11

Adipic Acid - Impurity B

Succinic Acid


 • Catalogue No.:PA 28 19020

 • CAS : 110-15-6

 • Molecular Formula : C4H6O4

 • Molecular Weight : 118.09

Adipic Acid - Impurity C

Pimelic Acid


 • Catalogue No.:PA 28 19030

 • CAS : 111-16-0

 • Molecular Formula : C7H12O4

 • Molecular Weight : 160.17

Adipic Acid-D10


 • Catalogue No.:PA STI 004220

 • CAS : 25373-21-1

 • Molecular Formula : C6D10O4

 • Molecular Weight : 156.20

2-Hydroxyglutaric Acid-d4 Zinc Salt Hydrate


 • Catalogue No.:PA STI 049140

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C5H8D4O8Zn

 • Molecular Weight : 269.58

2-Hydroxyglutaric Acid-d3 Disodium Salt,


 • Catalogue No.:PA STI 049150

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C5H3D3Na2O5

 • Molecular Weight : 195.10

Adipic Acid - Impurity B (Potassium Trihydrate Salt)

Potassium Succinate Trihydrate


 • Catalogue No.:PA 28 19021

 • CAS : 676-47-1

 • Molecular Formula : C4H10K2O7

 • Molecular Weight : 248.31