Displaying 16 results for carboplatin

Carboplatin - API

Carboplatin


 • Catalogue No.:PA 30 50000

 • CAS : 41575-94-4

 • Molecular Formula : C6H12N2O4Pt

 • Molecular Weight : 371.25

Carboplatin - Impurity A

Cisplatin


 • Catalogue No.:PA 30 50010

 • CAS : 15663-27-1

 • Molecular Formula : Cl2H6N2Pt

 • Molecular Weight : 300.05

Carboplatin - Impurity B

Cyclobutane-1,1-Dicarboxylic Acid


 • Catalogue No.:PA 30 50020

 • CAS : 5445-51-2

 • Molecular Formula : C6H8O4

 • Molecular Weight : 144.13

Carboplatin-d4


 • Catalogue No.:PA D 17640

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C6H8D4N2O4Pt

 • Molecular Weight : 375.27

Diethyl 1,1-Cyclobutanedicarboxylate-d4


 • Catalogue No.:PA D 31300

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C10H12D4O4

 • Molecular Weight : 204.26

Carboplatin (1096407)


 • Catalogue No.:PA USP-1096407

 • CAS : 41575-94-4

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight :

carboplatin (711RB)


 • Catalogue No.:PA BP-711RB

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight :

Carboplatin - reference spectrum (C0550000)


 • Catalogue No.:PA EP-C0550000

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight :

Carboplatin (JP 0034)


 • Catalogue No.:PA JP-JP 0034

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight :

Carboplatin - In house impurity

Carboplatin Impurity 1


 • Catalogue No.:PA 30 50510

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C6H14N2O5Pt

 • Molecular Weight : 389.27

Carboplatin - In house impurity

Carboplatin Impurity 2


 • Catalogue No.:PA 30 50520

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C12H26N4O8Pt2

 • Molecular Weight : 744.53

Carboplatin - In house impurity

Carboplatin Impurity 4


 • Catalogue No.:PA 30 50530

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C6H15N3O4Pt

 • Molecular Weight : 388.29

Carboplatin - In house impurity

Carboplatin Impurity 5


 • Catalogue No.:PA 30 50540

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C6H12N2O6Pt

 • Molecular Weight : 403.25

Carboplatin - In house impurity

Carboplatin Impurity 6


 • Catalogue No.:PA 30 50550

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C6H16N2O7Pt

 • Molecular Weight : 423.29

Carboplatin - In house impurity

Carboplatin Impurity 7


 • Catalogue No.:PA 30 50560

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C6H11NO5Pt

 • Molecular Weight : 372.24

Carboplatin - In house impurity

Diaminodihydroxyplatinum


 • Catalogue No.:PA 30 50570

 • CAS : 63700-88-9

 • Molecular Formula : H6N2O2Pt

 • Molecular Weight : 261.14