Displaying 11 results for chlorambucil

Chlorambucil - API

Chlorambucil


 • Catalogue No.:PA 03 38000

 • CAS : 305-03-3

 • Molecular Formula : C14H19Cl2NO2

 • Molecular Weight : 304.21

Chlorambucil - Impurity B

4-[4-[(2-Chloroethyl)amino]phenyl]butanoic Acid


 • Catalogue No.:PA 03 38020

 • CAS : 116505-53-4

 • Molecular Formula : C12H16ClNO2

 • Molecular Weight : 241.71

D-threo-(-)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol

D-threo-(-)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol


 • Catalogue No.:PA 03 38510

 • CAS : 716-61-0

 • Molecular Formula : C9H12N2O4

 • Molecular Weight : 212.20

Triphenylphosphine

Triphenylphosphine


 • Catalogue No.:PA 03 38520

 • CAS : 603-35-0

 • Molecular Formula : C18H15P

 • Molecular Weight : 262.29

Chlorambucil-d8


 • Catalogue No.:PA STI 018920

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C14H11D8Cl2NO2

 • Molecular Weight : 312.26

Chlorambucil (International Restricted Sales Item) (1106001)


 • Catalogue No.:PA USP-1106001

 • CAS : 305-03-3

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

chlorambucil (64RB)


 • Catalogue No.:PA BP-64RB

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Chlorambucil System Suitability Mixture (A mixture containing 4-[p-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenyl] (1106078)


 • Catalogue No.:PA USP-1106078

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Chlorambucil (C1100000)


 • Catalogue No.:PA EP-C1100000

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Chlorambucil for system suitability (Y0001298)


 • Catalogue No.:PA EP-Y0001298

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Chlorambucil with impurity G (Y0001299)


 • Catalogue No.:PA EP-Y0001299

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00