Displaying 67 results for naproxen

Naproxen - API

Naproxen


 • Catalogue No.:PA 14 13000

 • CAS : 22204-53-1

 • Molecular Formula : C14H14O3

 • Molecular Weight : 230.26

Naproxen - Impurity A

O-Desmethylnaproxen


 • Catalogue No.:PA 14 13010

 • CAS : 52079-10-4

 • Molecular Formula : C13H12O3

 • Molecular Weight : 216.23

Naproxen - Impurity B

5-Chloronaproxen


 • Catalogue No.:PA 14 13020

 • CAS : 89617-86-7

 • Molecular Formula : C14H13ClO3

 • Molecular Weight : 264.70

Naproxen - Impurity C

5-Bromonaproxen


 • Catalogue No.:PA 14 13030

 • CAS : 84236-26-0

 • Molecular Formula : C14H13BrO3

 • Molecular Weight : 309.16

Naproxen - Impurity D

5-Iodonaproxen


 • Catalogue No.:PA 14 13040

 • CAS : 116883-62-6

 • Molecular Formula : C14H13IO3

 • Molecular Weight : 356.16

Naproxen - Impurity E

Naproxen Methyl Ester


 • Catalogue No.:PA 14 13050

 • CAS : 26159-35-3

 • Molecular Formula : C15H16O3

 • Molecular Weight : 244.29

Naproxen - Impurity F

Naproxen Ethyl Ester


 • Catalogue No.:PA 14 13060

 • CAS : 31220-35-6

 • Molecular Formula : C16H18O3

 • Molecular Weight : 258.31

Naproxen - Impurity G

(R)-Naproxen


 • Catalogue No.:PA 14 13070

 • CAS : 23979-41-1

 • Molecular Formula : C14H14O3

 • Molecular Weight : 230.26

Naproxen - Impurity H

Hydroxynerolin


 • Catalogue No.:PA 14 13080

 • CAS : 5111-66-0

 • Molecular Formula : C11H10O2

 • Molecular Weight : 174.20

Naproxen - Impurity I

6-Methoxy-2-naphthaleneacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 14 13090

 • CAS : 23981-47-7

 • Molecular Formula : C13H12O3

 • Molecular Weight : 216.23

Naproxen - Impurity J

Ethylnerolin


 • Catalogue No.:PA 14 13100

 • CAS : 21388-17-0

 • Molecular Formula : C13H14O

 • Molecular Weight : 186.25

Naproxen - Impurity K

(1RS)-1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol


 • Catalogue No.:PA 14 13110

 • CAS : 77301-42-9

 • Molecular Formula : C13H14O2

 • Molecular Weight : 202.25

Naproxen - Impurity L

Acetylnerolin


 • Catalogue No.:PA 14 13120

 • CAS : 3900-45-6

 • Molecular Formula : C13H12O2

 • Molecular Weight : 0.00

Naproxen - Impurity M

Nerolin


 • Catalogue No.:PA 14 13130

 • CAS : 93-04-9

 • Molecular Formula : C11H10O

 • Molecular Weight : 158.20

Naproxen - Impurity N

2-Bromo-6-methoxynaphthalene


 • Catalogue No.:PA 14 13140

 • CAS : 5111-65-9

 • Molecular Formula : C11H9BrO

 • Molecular Weight : 237.09

Naproxen - Impurity O

isopropyl 2-hydroxy-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)acetate


 • Catalogue No.:PA 14 13150

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C16H18O4

 • Molecular Weight : 274.31

Naproxen - In house impurity

Naproxen Sodium


 • Catalogue No.:PA 14 13510

 • CAS : 26159-34-2

 • Molecular Formula : C14H13NaO3

 • Molecular Weight : 252.25

Naproxen - In house impurity

6-Methoxy-2-naphthoic Acid


 • Catalogue No.:PA 14 13520

 • CAS : 2471-70-7

 • Molecular Formula : C12H10O3

 • Molecular Weight : 202.21

Naproxen - In house impurity

rac-5-Bromo Naproxen


 • Catalogue No.:PA 14 13530

 • CAS : 27655-95-4

 • Molecular Formula : C14H13BrO3

 • Molecular Weight : 309.16

Naproxen - In house impurity

(R)-5-Bromo Naproxen


 • Catalogue No.:PA 14 13540

 • CAS : 92471-85-7

 • Molecular Formula : C14H13BrO3

 • Molecular Weight : 309.16

Naproxen - In house impurity

rac-5-Chloro Naproxen


 • Catalogue No.:PA 14 13550

 • CAS : 60424-17-1

 • Molecular Formula : C14H13ClO3

 • Molecular Weight : 264.70

Naproxen - In house impurity

(R)-5-Chloro Naproxen


 • Catalogue No.:PA 14 13560

 • CAS : 92471-86-8

 • Molecular Formula : C14H13ClO3

 • Molecular Weight : 0.00

Naproxen - In house impurity

Demethyl Naproxen Acyl-β-D-glucuronide


 • Catalogue No.:PA 14 13570

 • CAS : 91488-21-0

 • Molecular Formula : C19H20O9

 • Molecular Weight : 392.36

Naproxen - In house impurity

Demethyl Naproxen Sulfate


 • Catalogue No.:PA 14 13580

 • CAS : 1246819-61-3

 • Molecular Formula : C13H12O6S

 • Molecular Weight : 296.30

Naproxen - In house impurity

3-Isopropyl-1-methyl Naproxen


 • Catalogue No.:PA 14 13590

 • CAS : 1391054-24-2

 • Molecular Formula : C18H22O3

 • Molecular Weight : 286.37

Naproxen - In house impurity

1-Methyl Naproxen


 • Catalogue No.:PA 14 13600

 • CAS : 1391053-86-3

 • Molecular Formula : C15H16O3

 • Molecular Weight : 244.29

Naproxen - In house impurity

(R)-Naproxen Acyl-β-D-glucuronide


 • Catalogue No.:PA 14 13610

 • CAS : 112828-15-6

 • Molecular Formula : C20H22O9

 • Molecular Weight : 406.38

Naproxen - In house impurity

(R)-Naproxen Acyl-β-D-glucuronide Benzyl Ester


 • Catalogue No.:PA 14 13620

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C27H28O9

 • Molecular Weight : 496.51

Naproxen - In house impurity

(S)-Naproxen Acyl-β-D-glucuronide


 • Catalogue No.:PA 14 13630

 • CAS : 41945-43-1

 • Molecular Formula : C20H22O9

 • Molecular Weight : 406.38

Naproxen - In house impurity

(S)-Naproxen Acyl-β-D-glucuronide Benzyl Ester


 • Catalogue No.:PA 14 13640

 • CAS : 946517-36-8

 • Molecular Formula : C27H28O9

 • Molecular Weight : 496.51

Naproxen - In house impurity

(S)-Naproxen Iso-acyl-β-D-glucuronide


 • Catalogue No.:PA 14 13650

 • CAS : 219476-92-3

 • Molecular Formula : C20H22O9

 • Molecular Weight : 406.38

Naproxen - In house impurity

1-Deoxy-1-(octylamino)-D-glucitol


 • Catalogue No.:PA 14 13660

 • CAS : 23323-37-7

 • Molecular Formula : C14H31NO5

 • Molecular Weight : 293.40

Naproxen - In house impurity

rac-Naproxen


 • Catalogue No.:PA 14 13670

 • CAS : 23981-80-8

 • Molecular Formula : C14H14O3

 • Molecular Weight : 230.26

Naproxen - In house impurity

7-Naphthalenedisulfonic Acid


 • Catalogue No.:PA 14 13680

 • CAS : 5724-16-3

 • Molecular Formula : C10H8O6S2

 • Molecular Weight : 288.30

Naproxen - In house impurity

Dehydronaproxen


 • Catalogue No.:PA 14 13690

 • CAS : 27602-79-5

 • Molecular Formula : C14H12O3

 • Molecular Weight : 228.24

Naproxen - In house impurity

Disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate


 • Catalogue No.:PA 14 13700

 • CAS : 525-05-3

 • Molecular Formula : C10H5NNa2O8S2

 • Molecular Weight : 377.26

Naproxen - In house impurity

2-Cyclopropylnaphthalene


 • Catalogue No.:PA 14 13710

 • CAS : 25033-18-5

 • Molecular Formula : C13H12

 • Molecular Weight : 168.23

Naproxen - In house impurity

1-(2-Methoxynaphthalen-1-yl)ethanone


 • Catalogue No.:PA 14 13720

 • CAS : 5672-94-6

 • Molecular Formula : C13H12O2

 • Molecular Weight : 200.23

Naproxen - In house impurity

1-(7-Methoxynaphthalen-1-yl)ethan-1-one


 • Catalogue No.:PA 14 13730

 • CAS : 3453-55-2

 • Molecular Formula : C13H12O2

 • Molecular Weight : 200.23

rac-5-Bromo Naproxen-13CD3


 • Catalogue No.:PA STI 015070

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C1313CH10D3BrO3

 • Molecular Weight : 313.17

rac-5-Chloro Naproxen-13CD3


 • Catalogue No.:PA STI 020210

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C1313CH10D3ClO3

 • Molecular Weight : 268.72

rac O-Desmethyl Naproxen-d3


 • Catalogue No.:PA STI 028530

 • CAS : 1122399-99-8

 • Molecular Formula : C13H9D3O3

 • Molecular Weight : 219.25

(S)-Naproxen-d3


 • Catalogue No.:PA STI 066930

 • CAS : 1094102-82-5

 • Molecular Formula : C14H11D3O3

 • Molecular Weight : 233.28

rac Naproxen-d3


 • Catalogue No.:PA STI 066940

 • CAS : 958293-77-1

 • Molecular Formula : C14H11D3O3

 • Molecular Weight : 233.28

rac-Naproxen-13C,d3


 • Catalogue No.:PA STI 066950

 • CAS : 1216704-11-8

 • Molecular Formula : C1313CH11D3O3

 • Molecular Weight : 234.27

rac Naproxen-d3 Methyl Ester


 • Catalogue No.:PA STI 066960

 • CAS : 1189511-76-9

 • Molecular Formula : C15H13D3O3

 • Molecular Weight : 247.30

(S)-Naproxen Ethyl-d5 Ester


 • Catalogue No.:PA STI 066970

 • CAS : 1346617-42-2

 • Molecular Formula : C16H13D5O3

 • Molecular Weight : 263.34

(S)-Naproxen-d6 Methyl Ester


 • Catalogue No.:PA STI 066980

 • CAS : 1254693-88-3

 • Molecular Formula : C15H10D6O3

 • Molecular Weight : 250.32

rac-Naproxen Methyl Ester-13C,d3


 • Catalogue No.:PA STI 066990

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C1413CH13D3O3

 • Molecular Weight : 248.30

rac-Naproxen 2-Propyl Ester-d3


 • Catalogue No.:PA STI 067000

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C17H17D3O3

 • Molecular Weight : 275.36

(E)-(1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethylidene)hydrazine

(E)-(1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethylidene)hydrazine


 • Catalogue No.:PAI 14 003510

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C13H14N2O

 • Molecular Weight : 214.26

Naproxen - In house impurity

6-Acetyl-1-bromo-2-methoxynaphthalene


 • Catalogue No.:PA 14 13740

 • CAS : 84167-74-8

 • Molecular Formula : C13H11BrO2

 • Molecular Weight : 279.13

Naproxen - In house impurity

Naproxen Isopropyl Ester


 • Catalogue No.:PA 14 13750

 • CAS : 156967-24-7

 • Molecular Formula : C17H20O3

 • Molecular Weight : 272.34

Naproxen - In house impurity

rac-Naproxen 2-Propyl Ester


 • Catalogue No.:PA 14 13760

 • CAS : 68641-85-0

 • Molecular Formula : C17H20O3

 • Molecular Weight : 272.34

Naproxen - In house impurity

sec-Butyl 3-(6-methoxynaphthalen-2-yl)-3-methyloxirane-2-carboxylate


 • Catalogue No.:PA 14 13770

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C19H22O4

 • Molecular Weight : 314.38

Naproxen - In house impurity

2-(6'-Methoxynaphth-2'yl) Propionaldoxime


 • Catalogue No.:PA 14 13780

 • CAS : 27602-76-2

 • Molecular Formula : C14H15NO2

 • Molecular Weight : 229.28

Naproxen - In house impurity

2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanal


 • Catalogue No.:PA 14 13790

 • CAS : 27602-75-1

 • Molecular Formula : C14H14O2

 • Molecular Weight : 214.26

Naproxen impurity N (IMP/08/15)


 • Catalogue No.:PA IP-IMP 08 15

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Naproxen (IPRS/04/12)


 • Catalogue No.:PA IP-IPRS 04 12

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Naproxen (N0250000)


 • Catalogue No.:PA EP-N0250000

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Naproxen (racemic) (Y0000399)


 • Catalogue No.:PA EP-Y0000399

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Naproxen impurity L (Y0000631)


 • Catalogue No.:PA EP-Y0000631

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Naproxen (1457301)


 • Catalogue No.:PA USP-1457301

 • CAS : 22204-53-1

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Naproxen Related Compound A (6-methoxy-2-naphthoic acid) (1457312)


 • Catalogue No.:PA USP-1457312

 • CAS : 2471-70-7

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Naproxen Sodium (1457403)


 • Catalogue No.:PA USP-1457403

 • CAS : 26159-34-2

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Naproxen Related Compound L (1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanone) (1457425)


 • Catalogue No.:PA USP-1457425

 • CAS : 3900-45-6

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

naproxen (435RB)


 • Catalogue No.:PA BP-435RB

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00