Displaying 25 results for pomalidomide

Pomalidomide - API

Pomalidomide


 • Catalogue No.:PA 43 55000

 • CAS : 19171-19-8

 • Molecular Formula : C13H11N3O4

 • Molecular Weight : 273.24

Pomalidomide - In house Impurity

3-Nitrophthalic Acid


 • Catalogue No.:PA 43 55510

 • CAS : 603-11-2

 • Molecular Formula : C8H5NO6

 • Molecular Weight : 211.13

Pomalidomide - In house Impurity

Hydrolyzed Pomalidomide M11


 • Catalogue No.:PA 43 55520

 • CAS : 2635-64-5

 • Molecular Formula : C13H13N3O5

 • Molecular Weight : 291.26

Pomalidomide - In house Impurity

Hydrolyzed Pomalidomide M10


 • Catalogue No.:PA 43 55530

 • CAS : 918314-45-1

 • Molecular Formula : C13H13N3O5

 • Molecular Weight : 291.26

Pomalidomide - In house Impurity

2-Amino-6-((1-amino-4-carboxy-1-oxobutan-2-yl)carbamoyl)benzoic Acid


 • Catalogue No.:PA 43 55540

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C13H15N3O6

 • Molecular Weight : 309.27

Pomalidomide - In house Impurity

2-Amino-6-((4-amino-1-carboxy-4-oxobutyl)carbamoyl)benzoic Acid


 • Catalogue No.:PA 43 55550

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C13H15N3O6

 • Molecular Weight : 309.27

Pomalidomide - In house Impurity

5-Amino-4-((2-amino-6-carbamoylbenzoyl)oxy)-5-oxopentanoic Acid


 • Catalogue No.:PA 43 55560

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C13H15N3O6

 • Molecular Weight : 309.27

Pomalidomide - In house Impurity

5-Amino-2-((2-amino-6-carbamoylbenzoyl)oxy)-5-oxopentanoic Acid


 • Catalogue No.:PA 43 55570

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C13H15N3O6

 • Molecular Weight : 309.27

Pomalidomide - In house Impurity

Pomalidomide Hydroxyl Amine Impurity


 • Catalogue No.:PA 43 55580

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C13H11N3O5

 • Molecular Weight : 289.24

Pomalidomide - In house Impurity

2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-nitroisoindoline-1,3-dione


 • Catalogue No.:PA 43 55590

 • CAS : 19171-18-7

 • Molecular Formula : C13H9N3O6

 • Molecular Weight : 303.23

Pomalidomide - In house Impurity

7-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-3a,4,5,6-tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione


 • Catalogue No.:PA 43 55600

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C13H15N3O4

 • Molecular Weight : 277.28

Pomalidomide - In house Impurity

Thalidomide Impurity


 • Catalogue No.:PA 43 55610

 • CAS : 50-35-1

 • Molecular Formula : C13H10N2O4

 • Molecular Weight : 258.23

Pomalidomide - In house Impurity

3-Aminophthalic Acid Hydrochloride


 • Catalogue No.:PA 43 55620

 • CAS : 6946-22-1

 • Molecular Formula : C8H10ClNO4

 • Molecular Weight : 219.62

Pomalidomide - In house Impurity

3-Aminopiperidine2,6-dione Hydrochloride


 • Catalogue No.:PA 43 55630

 • CAS : 2686-86-4

 • Molecular Formula : C5H9ClN2O2

 • Molecular Weight : 164.59

Pomalidomide - In house Impurity

2-Amino-6-((2,6-dioxopiperidin-3-yl)carbamoyl)benzoic Acid


 • Catalogue No.:PA 43 55640

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C13H13N3O5

 • Molecular Weight : 291.26

Pomalidomide - In house Impurity

4-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-5,6,7-trihydroxyisoindoline-1,3-dione


 • Catalogue No.:PA 43 55650

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C13H11N3O7

 • Molecular Weight : 321.24

Pomalidomide - In house Impurity

3-Aminophthalic Acid


 • Catalogue No.:PA 43 55660

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C8H7NO4

 • Molecular Weight : 181.15

Pomalidomide - In house Impurity

2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-5-nitroisoindoline-1,3-dione


 • Catalogue No.:PA 43 55670

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C13H9N3O6

 • Molecular Weight : 303.23

Pomalidomide - In house Impurity

4-Amino-2-(1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-4-yl)isoindoline-1,3-dione


 • Catalogue No.:PA 43 55680

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C16H8N2O5

 • Molecular Weight : 308.25

Pomalidomide - In house Impurity

4-Aminoisobenzofuran-1,3-dione


 • Catalogue No.:PA 43 55690

 • CAS : 17395-99-2

 • Molecular Formula : C8H5NO3

 • Molecular Weight : 163.13

Pomalidomide - In house Impurity

4-amino-2'-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-[2,4'-biisoindoline]-1,1',3,3'-tetraone


 • Catalogue No.:PA 43 55700

 • CAS : 1795373-54-4

 • Molecular Formula : C21H14N4O6

 • Molecular Weight : 418.36

Pomalidomide-d4


 • Catalogue No.:PA STI 074261

 • CAS : 1416575-78-4

 • Molecular Formula : C13H7D4N3O4

 • Molecular Weight : 277.27

Pomalidomide - In house Impurity

3-((1-(Benzyloxy)vinyl)amino)piperidine-2,6-dione


 • Catalogue No.:PA 43 55710

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C14H16N2O3

 • Molecular Weight : 262.27

Pomalidomide - In house Impurity

2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-nitro-3a,7a-dihydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione


 • Catalogue No.:PA 43 55720

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C13H11N3O6

 • Molecular Weight : 305.25

Pomalidomide - In house Impurity

5-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione


 • Catalogue No.:PA 43 55730

 • CAS : 191732-76-0

 • Molecular Formula : C13H11N3O4

 • Molecular Weight : 273.25