Displaying 36 results for valproic acid

Valproic Acid - API

Valproic Acid


 • Catalogue No.:PA 22 03000

 • CAS : 99-66-1

 • Molecular Formula : C8H16O2

 • Molecular Weight : 144.21

Valproic Acid - Impurity A

Pentanoic Acid


 • Catalogue No.:PA 22 03010

 • CAS : 109-52-4

 • Molecular Formula : C5H10O2

 • Molecular Weight : 102.13

Valproic Acid - Impurity B

(2RS)-2-Ethylpentanoic Acid


 • Catalogue No.:PA 22 03020

 • CAS : 20225-24-5

 • Molecular Formula : C7H14O2

 • Molecular Weight : 130.18

Valproic Acid - Impurity C

(2RS)-2-(1-Methylethyl)-pentanoic


 • Catalogue No.:PA 22 03030

 • CAS : 62391-99-5

 • Molecular Formula : C8H16O2

 • Molecular Weight : 144.21

Valproic Acid - Impurity D

2,2-dipropylpentanoic acid


 • Catalogue No.:PA 22 03040

 • CAS : 52061-75-3

 • Molecular Formula : C11H22O2

 • Molecular Weight : 186.29

Valproic Acid - Impurity E

Pentanamide


 • Catalogue No.:PA 22 03050

 • CAS : 626-97-1

 • Molecular Formula : C5H11NO

 • Molecular Weight : 101.15

Valproic Acid - Impurity F

2-Propylpentanamide


 • Catalogue No.:PA 22 03060

 • CAS : 2430-27-5

 • Molecular Formula : C8H17NO

 • Molecular Weight : 143.23

Valproic Acid - Impurity G

2,2-Dipropylvaleramide


 • Catalogue No.:PA 22 03070

 • CAS : 52061-73-1

 • Molecular Formula : C11H23NO

 • Molecular Weight : 185.31

Valproic Acid - Impurity H

Pentanenitrile


 • Catalogue No.:PA 22 03080

 • CAS : 110-59-8

 • Molecular Formula : C5H9N

 • Molecular Weight : 83.13

Valproic Acid - Impurity I

2-Propylvaleronitrile


 • Catalogue No.:PA 22 03090

 • CAS : 13310-75-3

 • Molecular Formula : C8H15N

 • Molecular Weight : 125.21

Valproic Acid - Impurity J

2,2-Dipropylpentanenitrile


 • Catalogue No.:PA 22 03100

 • CAS : 5340-48-7

 • Molecular Formula : C11H21N

 • Molecular Weight : 167.29

Valproic Acid - Impurity K

2-Ethyl-2-methylpentanoic Acid


 • Catalogue No.:PA 22 03110

 • CAS : 5343-52-2

 • Molecular Formula : C8H16O2

 • Molecular Weight : 144.21

Valproic Acid - Impurity L

2-Methylpentanoic Acid


 • Catalogue No.:PA 22 03120

 • CAS : 97-61-0

 • Molecular Formula : C6H12O2

 • Molecular Weight : 116.16

Valproic Acid - In house impurity

Sodium Valproate


 • Catalogue No.:PA 22 03510

 • CAS : 1069-66-5

 • Molecular Formula : C8H15NaO2

 • Molecular Weight : 166.19

Valproic Acid - In house impurity

Diallylacetic Acid


 • Catalogue No.:PA 22 03520

 • CAS : 99-67-2

 • Molecular Formula : C8H12O2

 • Molecular Weight : 140.18

Valproic Acid - In house impurity

2-Propylhexanoic Acid


 • Catalogue No.:PA 22 03530

 • CAS : 3274-28-0

 • Molecular Formula : C9H18O2

 • Molecular Weight : 158.24

Valproic Acid - In house impurity

(R)-Pantoic Acid Sodium Salt


 • Catalogue No.:PA 22 03540

 • CAS : 60979-68-2

 • Molecular Formula : C6H11NaO4

 • Molecular Weight : 170.14

Valproic Acid - In house impurity

(E,Z)-2-Propyl-2-pentenoic Acid


 • Catalogue No.:PA 22 03550

 • CAS : 60218-41-9

 • Molecular Formula : C8H14O2

 • Molecular Weight : 142.20

sec-Butylethyl-d5-malonic Acid Diethyl Ester


 • Catalogue No.:PA STI 016340

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C13H19D5O4

 • Molecular Weight : 249.36

2-Ethylpentanoic Acid-d5


 • Catalogue No.:PA STI 038090

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C7H9D5O2

 • Molecular Weight : 135.22

rac 5-Hydroxy Valproic Acid-d7 Sodium Salt


 • Catalogue No.:PA STI 052080

 • CAS : 1189994-89-5

 • Molecular Formula : C8H8D7NaO3

 • Molecular Weight : 189.24

Valproic Acid-d6


 • Catalogue No.:PA STI 086530

 • CAS : 87745-18-4

 • Molecular Formula : C8H10D6O2

 • Molecular Weight : 150.25

Valproic Acid-d4


 • Catalogue No.:PA STI 086531

 • CAS : 87745-17-3

 • Molecular Formula : C8H12D4O2

 • Molecular Weight : 148.24

Valproic Acid-d6 β-D-Glucuronide


 • Catalogue No.:PA STI 086540

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C14H18D6O8

 • Molecular Weight : 326.37

Valproic Acid-d15 β-D-Glucuronide


 • Catalogue No.:PA STI 086550

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C14H9D15O8

 • Molecular Weight : 335.43

2-(1-Methylethyl)-2-propylpropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester

2-(1-Methylethyl)-2-propylpropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester


 • Catalogue No.:PAI 22 004010

 • CAS : 62391-98-4

 • Molecular Formula : C13H24O4

 • Molecular Weight : 244.33

2-Isopropyl-2-propylmalonic Acid

2-Isopropyl-2-propylmalonic Acid


 • Catalogue No.:PAI 22 004020

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C9H16O4

 • Molecular Weight : 188.22

Valproic acid (ICRS47070)


 • Catalogue No.:PA ICRS-ICRS47070

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Valproic Acid (IPRS/140/12)


 • Catalogue No.:PA IP-IPRS 140 12

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Valproic acid (V0033000)


 • Catalogue No.:PA EP-V0033000

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Valproic acid for system suitability (Y0001422)


 • Catalogue No.:PA EP-Y0001422

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Valproic Acid (1708707)


 • Catalogue No.:PA USP-1708707

 • CAS : 99-66-1

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Valproic Acid Related Compound B ((2RS)-2-(1-methylethyl)pentanoic acid) (1708718)


 • Catalogue No.:PA USP-1708718

 • CAS : 62391-99-5

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Valproic Acid Related Compound A (0.25 mL) (diallyl acetic acid) (1708729)


 • Catalogue No.:PA USP-1708729

 • CAS : 99-67-2

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Valproic Acid - In house impurity

Valproic Acid β-D-Glucuronide


 • Catalogue No.:PA 22 03560

 • CAS : 60113-83-9

 • Molecular Formula : C14H24O8

 • Molecular Weight : 320.34

Valproic Acid - In house impurity

Valproic Acid Ethyl Ester


 • Catalogue No.:PA 22 03570

 • CAS : 17022-31-0

 • Molecular Formula : C10H20O2

 • Molecular Weight : 172.26