Displaying 13 results for cisplatin

Cisplatin - API

Cisplatin


 • Catalogue No.:PA 56 11000

 • CAS : 15663-27-1

 • Molecular Formula : Cl2H6N2Pt

 • Molecular Weight : 300.05

Cisplatin - Impurity A

Transplatin


 • Catalogue No.:PA 56 11010

 • CAS : 14913-33-8

 • Molecular Formula : Cl2H6N2Pt

 • Molecular Weight : 300.05

Cisplatin - Impurity B (Potassium Salt)

Potassium Trichloroammineplatinate


 • Catalogue No.:PA 56 11020

 • CAS : 13820-91-2

 • Molecular Formula : Cl3H3KNPt

 • Molecular Weight : 357.57

Transplatin (1672803)


 • Catalogue No.:PA USP-1672803

 • CAS : 14913-33-8

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Cisplatin (1134357)


 • Catalogue No.:PA USP-1134357

 • CAS : 15663-27-1

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

cisplatin (809RB)


 • Catalogue No.:PA BP-809RB

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

transplatin (544RB)


 • Catalogue No.:PA BP-544RB

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Cisplatin (ICRS0258)


 • Catalogue No.:PA ICRS-ICRS0258

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Cisplatin (JP 0043)


 • Catalogue No.:PA JP-JP 0043

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Cisplatin (C2210000)


 • Catalogue No.:PA EP-C2210000

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Cisplatin impurity A (Y0001018)


 • Catalogue No.:PA EP-Y0001018

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Cisplatin impurity B (Y0001019)


 • Catalogue No.:PA EP-Y0001019

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00

Dichloro(1,2-diaminocyclohexane)platinum(II)

Dichloro(1,2-diaminocyclohexane)platinum(II)


 • Catalogue No.:PA 56 11510

 • CAS : 52691-24-4

 • Molecular Formula : C6H14Cl2N2Pt

 • Molecular Weight : 380.18