1-β-D-Arabinofuranosyluracil-13C,15N2 5'-Monophosphate

Print | Download pdf
Stock Status : <%stockStatus%>

<%deliveryStatus%>

Catalogue number: PA STI 008340
Chemical name: 1-β-D-Arabinofuranosyluracil-13C,15N2 5'-Monophosphate

CAS Number:

NA

Category: metabolites,impurities,nucleotides,bases and related reagents,pharmaceutical standards,intermediates,Fine Chemicals,stable isotopes
Synonyms:

Uracil Arabinonucleoside-13C,15N2 5'-Phosphate; ((2R,3S,4S,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-Dihydropyrimidin-1(2H)-yl-2-13C-1,3-15N2)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogen Phosphate;

Molecular form: C813CH1315N2O9P
Appearance: NA
Mol. Weight: 327.16
Storage: 2-8°C Refrigerator
Shipping Conditions: Ambient
Applications: A labelled metablite of 1-β-D-Arabinofuranosyluracil.

1-β-D-Arabinofuranosyluracil-13C,15N2 5'-Monophosphate

NA
| Sample COA MSDS

Enquire for 1-β-D-Arabinofuranosyluracil-13C,15N2 5'-Monophosphate

Order Product

Search by Keywords – Buy 1-β-D-Arabinofuranosyluracil-13C,15N2 5'-Monophos... | Purchase 1-β-D-Arabinofuranosyluracil-13C,15N2 5'-Monophos... | Order 1-β-D-Arabinofuranosyluracil-13C,15N2 5'-Monophos... | Enquire 1-β-D-Arabinofuranosyluracil-13C,15N2 5'-Monophos... | Price of 1-β-D-Arabinofuranosyluracil-13C,15N2 5'-Monophos... | 1-β-D-Arabinofuranosyluracil-13C,15N2 5'-Monophos... Cost | 1-β-D-Arabinofuranosyluracil-13C,15N2 5'-Monophos... Supplier | 1-β-D-Arabinofuranosyluracil-13C,15N2 5'-Monophos... Distributor | 1-β-D-Arabinofuranosyluracil-13C,15N2 5'-Monophos... Manufacturer | 1-β-D-Arabinofuranosyluracil-13C,15N2 5'-Monophos... Exporter

cart bucket

×

wishlist

×
Proceed