(3β)-Androsta-5,16-diene-3,17-diol 3-Acetate 17-(Trifluoromethanesulfonate)

In House Impurity
Print | Download pdf
Stock Status : <%stockStatus%>

<%deliveryStatus%>

Catalogue number: PA 01 04540
Chemical name: (3β)-Androsta-5,16-diene-3,17-diol 3-Acetate 17-(Trifluoromethanesulfonate)

CAS Number:

115375-60-5

Category: intermediates,pharmaceutical standards,Fine Chemicals,steroids,sulphur and selenium compounds,fluorescent labels and indicators
Synonyms:

[(3S,10R,13S)-10,13-Dimethyl-17-(trifluoromethylsulfonyloxy)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] Acetate; Prasterone Acetate Triflate; 17-{[(Trifluoromethyl)sulfonyl]oxy}androsta-5,16-diene-3β-yl Acetate; (3S,10R,13S)-10,13-dimethyl-17-(((trifluoromethyl)sulfonyl)oxy)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl acetate;

Molecular form: C22H29F3O5S
Appearance: Yellow Solid
Mol. Weight: 462.52
Storage: 2-8°C Refrigerator
Shipping Conditions: Ambient
Applications: NA
BTM: NA

(3β)-Androsta-5,16-diene-3,17-diol 3-Acetate 17-(Trifluoromethanesulfonate)

115375-60-5
| Sample COA MSDS

Enquire for (3β)-Androsta-5,16-diene-3,17-diol 3-Acetate 17-(Trifluoromethanesulfonate)

Order Product

Search by Keywords – Buy 115375-60-5 | Purchase 115375-60-5 | Order 115375-60-5 | Enquire 115375-60-5 | Price of 115375-60-5 | 115375-60-5 Cost | 115375-60-5 Supplier | 115375-60-5 Distributor | 115375-60-5 Manufacturer | 115375-60-5 Exporter

cart bucket

×

wishlist

×
Proceed