(11α,13E,17S)-9-O-Acetyl-17,20-dimethyl-15-oxo-2-(phenylseleno)-11-O-tetrahydropyranyl-prosta-13-en-1-oic Acid-d3 Methyl Ester (Mixture of Diastereomers)

Print | Download pdf
Stock Status : <%stockStatus%>

<%deliveryStatus%>

Catalogue number: PA STI 002660
Chemical name: (11α,13E,17S)-9-O-Acetyl-17,20-dimethyl-15-oxo-2-(phenylseleno)-11-O-tetrahydropyranyl-prosta-13-en-1-oic Acid-d3 Methyl Ester (Mixture of Diastereomers)

CAS Number:

NA

Category: chiral standards,pharmaceutical standards,intermediates,Fine Chemicals,stable isotopes
Synonyms:

Methyl 7-((1R,2R,3R,5S)-5-acetoxy-2-((S,E)-5-(methyl-d3)-3-oxonon-1-en-1-yl)-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)cyclopentyl)-2-(phenylselanyl)heptanoate;

Molecular form: C36H51D3O7Se
Appearance: NA
Mol. Weight: 680.79
Storage: 2-8°C Refrigerator
Shipping Conditions: Ambient
Applications: Intermediate in the production of labelled Limaprost

(11α,13E,17S)-9-O-Acetyl-17,20-dimethyl-15-oxo-2-(phenylseleno)-11-O-tetrahydropyranyl-prosta-13-en-1-oic Acid-d3 Methyl Ester (Mixture of Diastereomers)

NA
| Sample COA MSDS

Enquire for (11α,13E,17S)-9-O-Acetyl-17,20-dimethyl-15-oxo-2-(phenylseleno)-11-O-tetrahydropyranyl-prosta-13-en-1-oic Acid-d3 Methyl Ester (Mixture of Diastereomers)

Order Product

Search by Keywords – Buy (11α,13E,17S)-9-O-Acetyl-17,20-dimethyl-15-oxo-2-... | Purchase (11α,13E,17S)-9-O-Acetyl-17,20-dimethyl-15-oxo-2-... | Order (11α,13E,17S)-9-O-Acetyl-17,20-dimethyl-15-oxo-2-... | Enquire (11α,13E,17S)-9-O-Acetyl-17,20-dimethyl-15-oxo-2-... | Price of (11α,13E,17S)-9-O-Acetyl-17,20-dimethyl-15-oxo-2-... | (11α,13E,17S)-9-O-Acetyl-17,20-dimethyl-15-oxo-2-... Cost | (11α,13E,17S)-9-O-Acetyl-17,20-dimethyl-15-oxo-2-... Supplier | (11α,13E,17S)-9-O-Acetyl-17,20-dimethyl-15-oxo-2-... Distributor | (11α,13E,17S)-9-O-Acetyl-17,20-dimethyl-15-oxo-2-... Manufacturer | (11α,13E,17S)-9-O-Acetyl-17,20-dimethyl-15-oxo-2-... Exporter

cart bucket

×

wishlist

×
Proceed