14β-Hydroxydeacetylbaccatin III

In House Impurity
Print | Download pdf
Stock Status : <%stockStatus%>

<%deliveryStatus%>

Catalogue number: PA 02 01550
Chemical name: 14β-Hydroxydeacetylbaccatin III

CAS Number:

145533-34-2

Category: heterocycles,intermediates,pharmaceutical standards,Fine Chemicals,chiral standards
Synonyms:

14β-Hydroxy-10-desacetylbaccatin III; 14β-Hydroxy-10-deacetylbaccatin III; 14-hydroxy-10-deacetylbaccatin III; 10-Deacetyl-14β-hydroxybaccatin III; 7,11-Methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,9,10,11-pentahydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-, [2aR-(2aα,4β,4aβ,6β,9α,10β,11α,12α,12aα,12bα)]; (2aR,4S,4aS,6R,9R,10S,11R,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,9,10,11-pentahydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one; 7,11-Methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,9,10,11-pentahydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-, (2aR,4S,4aS,6R,9R,10S,11R,12S,12aR,12bS); (2aR,4S,4aS,6R,9R,10S,11R,12S,12aR,12bS)-12b-acetoxy-4,6,9,10,11-pentahydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-1H-7,11-methanocyclodeca[3,4]benzo[1,2-b]oxet-12-yl benzoate;

Molecular form: C29H36O11
Appearance: White Solid
Mol. Weight: 560.59
Storage: 2-8°C Refrigerator, under inert atmosphere
Shipping Conditions: Ambient
Applications: NA

14β-Hydroxydeacetylbaccatin III

145533-34-2
| Sample COA MSDS

Enquire for 14β-Hydroxydeacetylbaccatin III

Order Product

Search by Keywords – Buy 145533-34-2 | Purchase 145533-34-2 | Order 145533-34-2 | Enquire 145533-34-2 | Price of 145533-34-2 | 145533-34-2 Cost | 145533-34-2 Supplier | 145533-34-2 Distributor | 145533-34-2 Manufacturer | 145533-34-2 Exporter

cart bucket

×

wishlist

×
Proceed