1-β-D-Ribofuranosyl-3-iminohydroxymethyl Guandinine

In House Impurity
Print | Download pdf
Stock Status : <%stockStatus%>

<%deliveryStatus%>

Catalogue number: PA 28 20640
Chemical name: 1-β-D-Ribofuranosyl-3-iminohydroxymethyl Guandinine

CAS Number:

1698011-17-4

Category: intermediates,pharmaceutical standards,fine chemicals,bases and related reagents,nucleotides,carbohydrates
Synonyms:

N-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-N-(hydroxymethyl)diazenecarboximidamide;1-β-D-Ribofuranosyl-3-iminohydroxymethyl Guandinine (USP);

Molecular form: C7H14N4O5
Appearance: NA
Mol. Weight: 234.21
Storage: 2-8°C Refrigerator
Shipping Conditions: Ambient
Applications: NA
BTM: NA

1-β-D-Ribofuranosyl-3-iminohydroxymethyl Guandinine

1698011-17-4
| Sample COA MSDS

Enquire for 1-β-D-Ribofuranosyl-3-iminohydroxymethyl Guandinine

Order Product

Search by Keywords – Buy 1698011-17-4 | Purchase 1698011-17-4 | Order 1698011-17-4 | Enquire 1698011-17-4 | Price of 1698011-17-4 | 1698011-17-4 Cost | 1698011-17-4 Supplier | 1698011-17-4 Distributor | 1698011-17-4 Manufacturer | 1698011-17-4 Exporter

cart bucket

×

wishlist

×
Proceed