(17α)-3,3-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]-17-hydroxy-19-norpregna-5(10),9(11)-diene-21-nitrile

In House Impurity
Print | Download pdf
Stock Status : <%stockStatus%>

<%deliveryStatus%>

Catalogue number: PA 04 0831001
Chemical name: (17α)-3,3-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]-17-hydroxy-19-norpregna-5(10),9(11)-diene-21-nitrile

CAS Number:

NA

Category: intermediates,impurities,metabolites,pharmaceutical standards,Fine Chemicals
Synonyms:

2-((8S,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-13-methyl-1,2,4,6,7,8,12,13,14,15,16,17-dodecahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-[1,3]dioxolan]-17-yl)acetonitrile;

Molecular form: C22H29NO3
Appearance: NA
Mol. Weight: 355.48
Storage: 2-8°C Refrigerator
Shipping Conditions: Ambient
Applications: (17α)-3,3-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]-17-hydroxy-19-norpregna-5(10),9(11)-diene-21-nitrile is an intermediate of Dienogest (D441870), a derivative of 19-Nortestosterone (N315000) and an oral contraceptive used in combination with estrogen.

(17α)-3,3-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]-17-hydroxy-19-norpregna-5(10),9(11)-diene-21-nitrile

NA
| Sample COA MSDS

Enquire for (17α)-3,3-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]-17-hydroxy-19-norpregna-5(10),9(11)-diene-21-nitrile

Order Product

Search by Keywords – Buy (17α)-3,3-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]-17-hydroxy-19-... | Purchase (17α)-3,3-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]-17-hydroxy-19-... | Order (17α)-3,3-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]-17-hydroxy-19-... | Enquire (17α)-3,3-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]-17-hydroxy-19-... | Price of (17α)-3,3-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]-17-hydroxy-19-... | (17α)-3,3-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]-17-hydroxy-19-... Cost | (17α)-3,3-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]-17-hydroxy-19-... Supplier | (17α)-3,3-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]-17-hydroxy-19-... Distributor | (17α)-3,3-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]-17-hydroxy-19-... Manufacturer | (17α)-3,3-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]-17-hydroxy-19-... Exporter

cart bucket

×

wishlist

×
Proceed