α,α'-Bis[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1,4-piperazinediethanol-d8

Print | Download pdf
Stock Status : <%stockStatus%>

<%deliveryStatus%>

Catalogue number: PA STI 013390
Chemical name: α,α'-Bis[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1,4-piperazinediethanol-d8

CAS Number:

2714432-38-7

Alternate CAS Number: 333749-57-8 (Unlabeled)
Category: aromatics,heterocycles,pharmaceutical standards,intermediates,Fine Chemicals,stable isotopes
Synonyms:

3,3'-(Piperazine-1,4-diyl-d8)bis(1-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol); α1,α4-Bis[(2-methoxyphenoxy)methyl]-1,4-piperazinediethanol-d8;

Molecular form: C24H26D8N2O6
Appearance: NA
Mol. Weight: 454.59
Storage: 2-8°C Refrigerator
Shipping Conditions: Ambient
Applications: α,α'-Bis[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1,4-piperazinediethanol-d8 is the isotope labelled analog of α,α'-Bis[(2-methoxyphenoxy)methyl]-1,4-piperazinediethanol, a metabolite of Ranolazine. Ranolazine is an anti-ischemic agent which modulates myocardial metabolism. α,α'-Bis[(2-methoxyphenoxy)methyl]-1,4-piperazinediethanol is also known to exhibit anti-anginal activities.

α,α'-Bis[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1,4-piperazinediethanol-d8

2714432-38-7
| Sample COA MSDS

Enquire for α,α'-Bis[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1,4-piperazinediethanol-d8

Order Product

Search by Keywords – Buy 2714432-38-7 | Purchase 2714432-38-7 | Order 2714432-38-7 | Enquire 2714432-38-7 | Price of 2714432-38-7 | 2714432-38-7 Cost | 2714432-38-7 Supplier | 2714432-38-7 Distributor | 2714432-38-7 Manufacturer | 2714432-38-7 Exporter

cart bucket

×

wishlist

×
Proceed