(3β,5α)5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-cholest-6,22-diene-3,25-diol-d6

Print | Download pdf
Stock Status : <%stockStatus%>

<%deliveryStatus%>

Catalogue number: PA STI 073320
Chemical name: (3β,5α)5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-cholest-6,22-diene-3,25-diol-d6

CAS Number:

NA

Category: chiral standards,stable isotopes,pharmaceutical standards,intermediates,fine chemicals,steroids
Synonyms:

[4aS-[4aα,6α,8aα,8bβ,10aα,11α(1S*,2E,4R*),13aβ,13bα]]-5,6,7,8,8a,8b,10,10a,11,12,13,13a-Dodecahydro-6-hydroxy-11-(5-hydroxy-1,4,5-trimethyl-2-hexenyl)-8a,10a-dimethyl-2-phenyl-4a,13b-etheno-1H,9H-benzo[c]cyclopenta[h][1,2,4]triazolo[1,2-a]cinnoline-1,3(2H)-dione-d6

Molecular form: C36H43D6N3O4
Appearance: White Solid
Mol. Weight: 593.83
Storage: 2-8°C Refrigerator
Shipping Conditions: Ambient
Applications: Intermediate in the preparation of labelled Vitamin D2 and its derivatives.
BTM: NA

(3β,5α)5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-cholest-6,22-diene-3,25-diol-d6

NA
| Sample COA MSDS

Enquire for (3β,5α)5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-cholest-6,22-diene-3,25-diol-d6

Order Product

Search by Keywords – Buy (3β,5α)5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-cholest-6,22-... | Purchase (3β,5α)5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-cholest-6,22-... | Order (3β,5α)5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-cholest-6,22-... | Enquire (3β,5α)5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-cholest-6,22-... | Price of (3β,5α)5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-cholest-6,22-... | (3β,5α)5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-cholest-6,22-... Cost | (3β,5α)5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-cholest-6,22-... Supplier | (3β,5α)5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-cholest-6,22-... Distributor | (3β,5α)5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-cholest-6,22-... Manufacturer | (3β,5α)5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-cholest-6,22-... Exporter

cart bucket

×

wishlist

×
Proceed