(5α,16β)-N-Acetyl-16-[2-(acetyloxy)acetyloxy)-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one

In House Impurity
Print | Download pdf
Stock Status : <%stockStatus%>

<%deliveryStatus%>

Catalogue number: PA 01 59510
Chemical name: (5α,16β)-N-Acetyl-16-[2-(acetyloxy)acetyloxy)-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one

CAS Number:

NA

Category: pharmaceutical standards,Fine Chemicals,intermediates,impurities
Synonyms:

(2S,3aS,3bR,5aS,10aS,10bS,12aS)-7-acetyl-10a,12a-Dimethyl-1-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,7,10,10a,10b,11,12,12a-hexadecahydrocyclopenta[5,6]naphtho[1,2-f]indazol-2-yl 2-acetoxyacetate;

Molecular form: C26H34N2O6
Appearance: Colorless Syrup
Mol. Weight: 470.56
Storage: 2-8°C Refrigerator
Shipping Conditions: Ambient
Applications: NA

(5α,16β)-N-Acetyl-16-[2-(acetyloxy)acetyloxy)-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one

NA
| Sample COA MSDS

Enquire for (5α,16β)-N-Acetyl-16-[2-(acetyloxy)acetyloxy)-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one

Order Product

Search by Keywords – Buy (5α,16β)-N-Acetyl-16-[2-(acetyloxy)acetyloxy)-2'... | Purchase (5α,16β)-N-Acetyl-16-[2-(acetyloxy)acetyloxy)-2'... | Order (5α,16β)-N-Acetyl-16-[2-(acetyloxy)acetyloxy)-2'... | Enquire (5α,16β)-N-Acetyl-16-[2-(acetyloxy)acetyloxy)-2'... | Price of (5α,16β)-N-Acetyl-16-[2-(acetyloxy)acetyloxy)-2'... | (5α,16β)-N-Acetyl-16-[2-(acetyloxy)acetyloxy)-2'... Cost | (5α,16β)-N-Acetyl-16-[2-(acetyloxy)acetyloxy)-2'... Supplier | (5α,16β)-N-Acetyl-16-[2-(acetyloxy)acetyloxy)-2'... Distributor | (5α,16β)-N-Acetyl-16-[2-(acetyloxy)acetyloxy)-2'... Manufacturer | (5α,16β)-N-Acetyl-16-[2-(acetyloxy)acetyloxy)-2'... Exporter

cart bucket

×

wishlist

×
Proceed