(5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one

In House Impurity
Print | Download pdf
Stock Status : <%stockStatus%>

<%deliveryStatus%>

Catalogue number: PA 01 59520
Chemical name: (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one

CAS Number:

NA

Category: pharmaceutical standards,intermediates,fine chemicals,impurities
Synonyms:

(5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one;

Molecular form: C24H32N2O4
Appearance: White Solid
Mol. Weight: 412.52
Storage: 2-8°C Refrigerator
Shipping Conditions: Ambient
Applications:
BTM: NA

(5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one

NA
| Sample COA MSDS

Enquire for (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one

Order Product

Search by Keywords – Buy (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno... | Purchase (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno... | Order (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno... | Enquire (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno... | Price of (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno... | (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno... Cost | (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno... Supplier | (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno... Distributor | (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno... Manufacturer | (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno... Exporter

cart bucket

×

wishlist

×
Proceed