(5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one

In House Impurity
Print | Download pdf
Stock Status : <%stockStatus%>

<%deliveryStatus%>

Catalogue number: PA 01 59520
Chemical name: (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one

CAS Number:

NA

Category: impurities,intermediates,Fine Chemicals,pharmaceutical standards
Synonyms:

(5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one; (2S,3aS,3bR,5aS,10aS,10bS,12aS)-7-Acetyl-10a,12a-dimethyl-1-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,7,10,10a,10b,11,12,12a-hexadecahydrocyclopenta[5,6]naphtho[1,2-f]indazol-2-yl acetate;

Molecular form: C24H32N2O4
Appearance: White Solid
Mol. Weight: 412.52
Storage: 2-8°C Refrigerator
Shipping Conditions: Ambient
Applications: NA

(5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one

NA
| Sample COA MSDS

Enquire for (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one

Order Product

Search by Keywords – Buy (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno... | Purchase (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno... | Order (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno... | Enquire (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno... | Price of (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno... | (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno... Cost | (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno... Supplier | (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno... Distributor | (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno... Manufacturer | (5α,16β)-N-Acetyl-16-acetyloxy-2'H-androst-2-eno... Exporter

cart bucket

×

wishlist

×
Proceed