5α-N-Acetyl-2'H-androst-16-en-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-ol Acetate

In House Impurity
Print | Download pdf
Stock Status : <%stockStatus%>

<%deliveryStatus%>

Catalogue number: PA 01 59540
Chemical name: 5α-N-Acetyl-2'H-androst-16-en-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-ol Acetate

CAS Number:

NA

Category: Fine Chemicals,pharmaceutical standards,impurities,intermediates
Synonyms:

(3aS,3bR,5aS,10aS,10bS,12aS)-7-acetyl-10a,12a-dimethyl-3,3a,3b,4,5,5a,6,7,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahydrocyclopenta[5,6]naphtho[1,2-f]indazol-1-yl acetate;

Molecular form: C24H32N2O3
Appearance: White Solid
Mol. Weight: 396.52
Storage: 2-8°C Refrigerator
Shipping Conditions: Ambient
Applications: NA

5α-N-Acetyl-2'H-androst-16-en-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-ol Acetate

NA
| Sample COA MSDS

Enquire for 5α-N-Acetyl-2'H-androst-16-en-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-ol Acetate

Order Product

Search by Keywords – Buy 5α-N-Acetyl-2'H-androst-16-en-2-eno[3,2-c]pyrazol... | Purchase 5α-N-Acetyl-2'H-androst-16-en-2-eno[3,2-c]pyrazol... | Order 5α-N-Acetyl-2'H-androst-16-en-2-eno[3,2-c]pyrazol... | Enquire 5α-N-Acetyl-2'H-androst-16-en-2-eno[3,2-c]pyrazol... | Price of 5α-N-Acetyl-2'H-androst-16-en-2-eno[3,2-c]pyrazol... | 5α-N-Acetyl-2'H-androst-16-en-2-eno[3,2-c]pyrazol... Cost | 5α-N-Acetyl-2'H-androst-16-en-2-eno[3,2-c]pyrazol... Supplier | 5α-N-Acetyl-2'H-androst-16-en-2-eno[3,2-c]pyrazol... Distributor | 5α-N-Acetyl-2'H-androst-16-en-2-eno[3,2-c]pyrazol... Manufacturer | 5α-N-Acetyl-2'H-androst-16-en-2-eno[3,2-c]pyrazol... Exporter

cart bucket

×

wishlist

×
Proceed