5α-N-Acetyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one

In House Impurity
Print | Download pdf
Stock Status : <%stockStatus%>

<%deliveryStatus%>

Catalogue number: PA 01 59530
Chemical name: 5α-N-Acetyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one

CAS Number:

NA

Category: pharmaceutical standards,intermediates,fine chemicals,impurities
Synonyms:

5a-N-Acetyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one;

Molecular form: C21H27N2O2
Appearance: Colorless Syrup
Mol. Weight: 339.45
Storage: 2-8°C Refrigerator
Shipping Conditions: Ambient
Applications:
BTM: NA

5α-N-Acetyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one

NA
| Sample COA MSDS

Enquire for 5α-N-Acetyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one

Order Product

Search by Keywords – Buy 5α-N-Acetyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-on... | Purchase 5α-N-Acetyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-on... | Order 5α-N-Acetyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-on... | Enquire 5α-N-Acetyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-on... | Price of 5α-N-Acetyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-on... | 5α-N-Acetyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-on... Cost | 5α-N-Acetyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-on... Supplier | 5α-N-Acetyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-on... Distributor | 5α-N-Acetyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-on... Manufacturer | 5α-N-Acetyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-on... Exporter

cart bucket

×

wishlist

×
Proceed