7β-Amino-7α-methoxy-3-(1-methyl-5-tetrazolylthio)methyl-3-cephem-4-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester

In House Impurity
Print | Download pdf
Stock Status : <%stockStatus%>

<%deliveryStatus%>

Catalogue number: PA 03 25590
Chemical name: 7β-Amino-7α-methoxy-3-(1-methyl-5-tetrazolylthio)methyl-3-cephem-4-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester

CAS Number:

56610-72-1

Category: aromatics,heterocycles,pharmaceutical standards,intermediates,fine chemicals,sulphur and selenium compounds
Synonyms:

(6R,7S)-7-Amino-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester; 7-MAC; (6R-cis)-7-Amino-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester; Diphenylmethyl 7β-Amino-7α-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-3-cephem-4-carboxylate;

Molecular form: C24H24N6O4S2
Appearance: Pale Yellow Solid
Mol. Weight: 524.62
Storage: 2-8°C Refrigerator, Under Inert Atmosphere
Shipping Conditions: Ambient
Applications: NA
BTM: NA

7β-Amino-7α-methoxy-3-(1-methyl-5-tetrazolylthio)methyl-3-cephem-4-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester

56610-72-1
| Sample COA MSDS

Enquire for 7β-Amino-7α-methoxy-3-(1-methyl-5-tetrazolylthio)methyl-3-cephem-4-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester

Order Product

Search by Keywords – Buy 56610-72-1 | Purchase 56610-72-1 | Order 56610-72-1 | Enquire 56610-72-1 | Price of 56610-72-1 | 56610-72-1 Cost | 56610-72-1 Supplier | 56610-72-1 Distributor | 56610-72-1 Manufacturer | 56610-72-1 Exporter

cart bucket

×

wishlist

×
Proceed