5α-Cholestan-24(RS)-methyl-3β-ol-25,26,26,26,27,27,27-d7

Print | Download pdf
Stock Status : <%stockStatus%>

<%deliveryStatus%>

Catalogue number: PA STI 017090
Chemical name: 5α-Cholestan-24(RS)-methyl-3β-ol-25,26,26,26,27,27,27-d7

CAS Number:

NA

Alternate CAS Number: 17105-72-5 (unlabelled)
Category: miscellaneous compounds,stable isotopes
Synonyms:

(3S,5S)-10,13-dimethyl-17-(5-methyl-6-(methyl-d3)heptan-2-yl-6,7,7,7-d4)hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol

Molecular form: C28H43D7O
Appearance: NA
Mol. Weight: 409.75
Storage: 2-8°C Refrigerator
Shipping Conditions: Ambient
Applications: NA
BTM: NA

5α-Cholestan-24(RS)-methyl-3β-ol-25,26,26,26,27,27,27-d7

NA
| Sample COA MSDS

Enquire for 5α-Cholestan-24(RS)-methyl-3β-ol-25,26,26,26,27,27,27-d7

Order Product

Search by Keywords – Buy 5α-Cholestan-24(RS)-methyl-3β-ol-25,26,26,26,27,... | Purchase 5α-Cholestan-24(RS)-methyl-3β-ol-25,26,26,26,27,... | Order 5α-Cholestan-24(RS)-methyl-3β-ol-25,26,26,26,27,... | Enquire 5α-Cholestan-24(RS)-methyl-3β-ol-25,26,26,26,27,... | Price of 5α-Cholestan-24(RS)-methyl-3β-ol-25,26,26,26,27,... | 5α-Cholestan-24(RS)-methyl-3β-ol-25,26,26,26,27,... Cost | 5α-Cholestan-24(RS)-methyl-3β-ol-25,26,26,26,27,... Supplier | 5α-Cholestan-24(RS)-methyl-3β-ol-25,26,26,26,27,... Distributor | 5α-Cholestan-24(RS)-methyl-3β-ol-25,26,26,26,27,... Manufacturer | 5α-Cholestan-24(RS)-methyl-3β-ol-25,26,26,26,27,... Exporter

cart bucket

×

wishlist

×
Proceed