11β,17,21-Trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-Dipropionate

In House Impurity
Print | Download pdf
Stock Status : <%stockStatus%>

<%deliveryStatus%>

Catalogue number: PA 28 09510
Chemical name: 11β,17,21-Trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-Dipropionate

CAS Number:

71868-53-6

Category: steroids,intermediates,pharmaceutical standards,Fine Chemicals
Synonyms:

(8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R,17R)-11-Hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-(2-(propionyloxy)acetyl)-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl Propionate; 11b,17,21-Trihydroxy-16a-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-dipropionate; 11β,17,21-Trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-dipropionate; Alclometasone Dipropionate Related Compound A (USP);

Molecular form: C28H38O7
Appearance: NA
Mol. Weight: 486.6
Storage: 2-8°C Refrigerator
Shipping Conditions: Ambient
Applications: NA
BTM: NA

11β,17,21-Trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-Dipropionate

71868-53-6
| Sample COA MSDS

Enquire for 11β,17,21-Trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-Dipropionate

Order Product

Search by Keywords – Buy 71868-53-6 | Purchase 71868-53-6 | Order 71868-53-6 | Enquire 71868-53-6 | Price of 71868-53-6 | 71868-53-6 Cost | 71868-53-6 Supplier | 71868-53-6 Distributor | 71868-53-6 Manufacturer | 71868-53-6 Exporter

cart bucket

×

wishlist

×
Proceed