(αZ)-α-(Methoxyimino)-N-[(5aR,6R)-1,4,5a,6-tetrahydro-1,7-dioxo-3H,7H-azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazin-6-yl]-2-furanacetamide-d3

Print | Download pdf
Stock Status : <%stockStatus%>

<%deliveryStatus%>

Catalogue number: PA STI 059450
Chemical name: (αZ)-α-(Methoxyimino)-N-[(5aR,6R)-1,4,5a,6-tetrahydro-1,7-dioxo-3H,7H-azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazin-6-yl]-2-furanacetamide-d3

CAS Number:

NA

Category: chiral standards,heterocycles,stable isotopes,pharmaceutical standards,intermediates,Fine Chemicals,sulphur and selenium compounds
Synonyms:

NA

Molecular form: C15H10D3N3O6S
Appearance: NA
Mol. Weight: 366.36
Storage: 2-8°C Refrigerator
Shipping Conditions: Ambient
Applications: (αZ)-α-(Methoxyimino)-N-[(5aR,6R)-1,4,5a,6-tetrahydro-1,7-dioxo-3H,7H-azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazin-6-yl]-2-furanacetamide is an impurity of Cefuroxime Axetil, the 1-(acetyloxy) ethyl ester of Cefuroxime, an injectable second generation cephalosporin with an excellent antibacterial activity.

(αZ)-α-(Methoxyimino)-N-[(5aR,6R)-1,4,5a,6-tetrahydro-1,7-dioxo-3H,7H-azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazin-6-yl]-2-furanacetamide-d3

NA
| Sample COA MSDS

Enquire for (αZ)-α-(Methoxyimino)-N-[(5aR,6R)-1,4,5a,6-tetrahydro-1,7-dioxo-3H,7H-azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazin-6-yl]-2-furanacetamide-d3

Order Product

Search by Keywords – Buy (αZ)-α-(Methoxyimino)-N-[(5aR,6R)-1,4,5a,6-tetra... | Purchase (αZ)-α-(Methoxyimino)-N-[(5aR,6R)-1,4,5a,6-tetra... | Order (αZ)-α-(Methoxyimino)-N-[(5aR,6R)-1,4,5a,6-tetra... | Enquire (αZ)-α-(Methoxyimino)-N-[(5aR,6R)-1,4,5a,6-tetra... | Price of (αZ)-α-(Methoxyimino)-N-[(5aR,6R)-1,4,5a,6-tetra... | (αZ)-α-(Methoxyimino)-N-[(5aR,6R)-1,4,5a,6-tetra... Cost | (αZ)-α-(Methoxyimino)-N-[(5aR,6R)-1,4,5a,6-tetra... Supplier | (αZ)-α-(Methoxyimino)-N-[(5aR,6R)-1,4,5a,6-tetra... Distributor | (αZ)-α-(Methoxyimino)-N-[(5aR,6R)-1,4,5a,6-tetra... Manufacturer | (αZ)-α-(Methoxyimino)-N-[(5aR,6R)-1,4,5a,6-tetra... Exporter

cart bucket

×

wishlist

×
Proceed