(3α,5β)-6-Ethenyl-3-hydroxy-7-oxocholan-24-oic Acid

In House Impurity
Print | Download pdf
Stock Status : <%stockStatus%>

<%deliveryStatus%>

Catalogue number: PA 15 38520
Chemical name: (3α,5β)-6-Ethenyl-3-hydroxy-7-oxocholan-24-oic Acid

CAS Number:

915038-24-3

Category: fine chemicals,pharmaceutical standards,impurities,intermediates
Synonyms:

(3alpha,5beta)-6-Ethylidene-3-hydroxy-7-oxocholan-24-oic Acid; (R)-4-((3R,5R,8S,9S,10R,13R,14S,17R,E/Z)-6-Ethylidene-3-hydroxy-10,13-dimethyl-7-oxohexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic Acid; (E/Z)-3α-Hydroxy-6-ethylidene-7-keto-5β-cholan-24-oic Acid;

Molecular form: C26H40O4
Appearance: NA
Mol. Weight: 416.59
Storage: 2-8°C Refrigerator
Shipping Conditions: Ambient
Applications:
BTM: NA

(3α,5β)-6-Ethenyl-3-hydroxy-7-oxocholan-24-oic Acid

915038-24-3
| Sample COA MSDS

Enquire for (3α,5β)-6-Ethenyl-3-hydroxy-7-oxocholan-24-oic Acid

Order Product

Search by Keywords – Buy 915038-24-3 | Purchase 915038-24-3 | Order 915038-24-3 | Enquire 915038-24-3 | Price of 915038-24-3 | 915038-24-3 Cost | 915038-24-3 Supplier | 915038-24-3 Distributor | 915038-24-3 Manufacturer | 915038-24-3 Exporter

cart bucket

×

wishlist

×
Proceed